Newsletter

Zdrowie i styl życia

Uniwersytety Trzeciego Wieku w pandemii COVID-19

19.11.2021, 08:00aktualizacja: 19.11.2021, 08:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Odzyskanie grup słuchaczy - to jedno z największych wyzwań liderek Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) – wynika z raportu „ZOOM na UTW w czasach pandemii”.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, które od ponad 15 lat aktywizuje i wspiera seniorów z całej Polski i prowadzi program „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zbadało, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na Uniwersytety Trzeciego Wieku. Przyjrzano się m.in. kondycji słuchaczy i ich samopoczuciu, formom kontaktowania się, relacji z otoczeniem oraz sytuacji finansowej.

Jak podsumowali autorzy badania, największym wyzwaniem liderek UTW jest odzyskanie grup swoich słuchaczy - osób, które z powodu pandemii COVID-19 rezygnowały z kontaktu i poddawały się całkowitej izolacji. „Liderki podejmowały próby podtrzymania relacji poprzez organizowanie spotkań w parkach, kawiarniach czy na działkach, ale podstawowym narzędziem do kontaktu pozostawał telefon oraz strona internetowa uniwersytetu” - podkreślono w raporcie „ZOOM na UTW w czasach pandemii”.

Jak zwrócili uwagę autorzy raportu, „nie wszystkie UTW w okresie pandemii się zamknęły”.

„Dzięki zaangażowaniu osób dostrzegających potrzeby innych, zmodyfikowane działania wychodziły poza gmachy budynków” - zauważyli autorzy raportu.

Wśród badanych często pojawiała się tęsknota za działaniami bezpośrednimi i kontaktem z ludźmi. „Okazało się, że rola, jaką wspólnota rówieśnicza pełni w życiu osób starszych, staje się w wielu przypadkach coraz ważniejszym elementem sieci społecznej” - podkreślili autorzy badania.

Z drugiej jednak strony, wyniki raportu pokazują trudność w radzeniu sobie ze strachem związanym z próbami powrotu do kontaktów twarzą w twarz (osoby zaszczepione na COVID-19 mają o wiele więcej odwagi).

W anonimowym badaniu realizowanym latem 2021 r. wzięło udział 10 liderek i 10 słuchaczek z UTW z całej Polski. Badanie ma pomóc dostosować projekt „UTW dla społeczności” - wolontariat Uniwersytetów Trzeciego Wieku realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności do warunków pandemicznych.

Z danych GUS wynika, że w 2018 r. było zarejestrowanych w Polsce 640 Uniwersytetów Trzeciego Wieku – centrów edukacyjno-społeczno-kulturowym, w których liczba studiujących wynosiła 113 200 osób.

Więcej na ten temat w raporcie: https://utwdlaspolecznosci.pl/wp-content/uploads/2021/10/Raport-z-badania-Zoom-na-UTW-w-czasie-pandemii.pdf 

Źródło informacji: Nauka w Polsce

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.11.2021, 08:00
Źródło informacji Nauka w Polsce
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.