Newsletter

Zdrowie i styl życia

W drodze na szczyt

21.09.2022, 15:18aktualizacja: 21.09.2022, 15:22

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PZPN
PZPN
W ramach Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich Polski Związek Piłki Nożnej wyznacza standardy pracy z młodymi zawodnikami, pomaga w ich szkoleniu oraz weryfikuje jakość szkółek. Filarem programu jest nadawanie szkółce jednej z czterech oznaczonych różnymi kolorami gwiazdek.

Jakie wymogi stawia PZPN przed szkółką, która chciałaby uzyskać srebrną gwiazdkę w ramach programu? Oto najważniejsze elementy każdego z kryteriów oceny szkółki, które musi ona spełnić na tym poziomie:

Minimum 5 drużyn (chłopięcych lub dziewczęcych) w kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6-U13), w co najmniej 3 z ww. kategorii wiekowych. W przypadku szkółek dziewczęcych (a więc prowadzących szkolenie wyłącznie dla dziewcząt) szkółka aplikująca o srebrną gwiazdkę musi posiadać co najmniej 3 drużyny w każdej z kategorii wiekowych F, E, D.

Aktualne (wydane nie wcześniej niż przed 12 miesiącami) zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym dla każdego trenera szkółki.

Prowadzenie szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6-U13) w okresie nie krótszym niż ostatnie dwa pełne sezony.

Posiadanie oświadczenia rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w szkółce oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu dla każdego ze swoich zawodników, a także badań lekarskich zawodników, wykonanych na podstawie bilansu zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019.

Trenerzy w szkółce piłkarskiej muszą mieć ważną licencję trenerską minimum Grassroots C/UEFA C. W każdej drużynie do funkcji I trenera musi być przypisany co najmniej jeden trener z ważną licencją minimum UEFA B na maksymalnie 14 zawodników w drużynie.

Na treningu musi być obecny I trener z ważną licencją UEFA B, a jeden szkoleniowiec może być przypisany maksymalnie do 2 drużyn (oraz dodatkowo jednej w funkcji II trenera). Dopuszczalnym wyjątkiem jest, by trenerzy pracujący wyłącznie z najmłodszymi zawodnikami – Skrzatami – opiekowali się 4 drużynami.

Szkółka musi być uprawniona do korzystania z boisk wykorzystywanych w czasie wydarzeń zgłoszonych w systemie zarządzania szkółką piłkarską, a w czasie treningu musi zapewnić drużynom odpowiednią przestrzeń na boisku. Obiekty, z których korzysta szkółka, muszą posiadać zaplecze sanitarne oraz szatnie.

Szkółka ze srebrnym certyfikatem może wybrać pomiędzy realizowaniem programu szkolenia PZPN albo posiadaniem i realizowaniem autorskiego programu szkolenia. Program taki musi być jednak zweryfikowany i zatwierdzony przez trenerów monitorujących zatrudnionych w PZPN.

Dla każdej drużyny wymagane jest prowadzenie dziennika treningowego z informacjami na temat m.in. ewidencji zawodników, terminów ważności badań lekarskich, listy obecności na zajęciach, wyników testów piłkarsko-motorycznych, statystyk z zawodów, wykazu kontuzji/chorób itd.

Trener musi posiadać na każdych zajęciach plan treningowy oraz konspekt treningowy.

Jak widać, ten poziom wymaga od szkółki znacznego rozwoju zarówno w aspekcie infrastruktury, jak i poziomu licencji i liczby zatrudnianych trenerów. Dodatkowe informacje o każdym z tych kryteriów znajdziecie na stronie www2.laczynaspilka.pl/certyfikacja, która pomoże wam zarejestrować własną szkółkę w programie.

Źródło informacji: PZPN

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 21.09.2022, 15:18
Źródło informacji PZPN
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.