Newsletter

Zdrowie i styl życia

Zlecone: eHealth Week 2011 - korzyści finansowe i jakościowe wynikiem zastosowania rozwiązań IT w sektorze ochrony zdrowia

22.11.2010, 12:29aktualizacja: 22.11.2010, 12:29

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

"Wydarzenie Roku" w sektorze europejskiego eZdrowia odbędzie się w Budapeszcie na Węgrzech, w dniach 10-13 maja 2011 r.

BRUKSELA i BUDAPESZT, Węgry, 22 listopada 2010 r. /PR Newswire/ - Przywódcy polityczni, przedstawiciele kierownictwa szpitali i branży informatycznej z całej Europy spotkają się w czasie tygodnia zdrowia “eHealth Week 2011” w Budapeszcie (10 - 13 maja 2011 r.) w celu omówienia rozwoju cyfrowej infrastruktury ochrony zdrowia. W czasie trwającego 4 dni wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w sesjach edukacyjnych, warsztatach, zobaczyć wystawę, a także będą mogli nawiązać wiele istotnych kontaktów. Po raz pierwszy w historii, podczas eHealth Week zorganizowane zostaną sympozja dotyczące innowacyjnych inicjatyw takich jak Ambient Assisted Living; Health 2.0, a także sympozja dla dyrektorów działów informatycznych w szpitalach - Leaders in Health IT (LHIT).

eHealth Week 2011 jest współorganizowany przez Komisję Europejską, HIMSS Europe (Healthcare Information and Management Systems Society Europe – Europejską Społeczność Systemów Zarządzania Zdrowiem i Informacjami Dotyczącymi Zdrowia) oraz węgierskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

"Najnowsze badania wskazują, iż w 2050 r. 29% obywateli UE przekroczy 65 rok życia. Ponadto, mamy obecnie do czynienia z największym kryzysem finansowym w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci. Często poruszanym w naszych czasach tematem jest zatem potrzeba większych dokonań przy użyciu mniejszych środków. eZdrowie jest jedną z najlepszych możliwości, aby zmierzyć się z tymi wyzwaniami” - mówi Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i komisarz europejski ds. agendy cyfrowej. "Komisja Europejska nałożyła na eZdrowie [1] kluczowe zadania, jeśli chodzi o cyfrową agendę Europy, która zakłada wzrost inwestycji publicznych [2] do 11 mld EUR z przeznaczeniem na badania i innowacje. Do wyżej wymienionych kluczowych zadań zaliczają się pewne inicjatywy, które mają zostać omówione w czasie eHealth Week w Budapeszcie".

Komisja Europejska przeznaczyła na badania eZdrowia 1 182 mld EUR, wspierając w ten sposób od ponad 20 lat około 450 projektów za pośrednictwem różnego rodzaju programów ramowych [3] i czyniąc Europę światowym liderem w tej dziedzinie[4].

"Z radością oczekujemy przybycia delegatów i osób odwiedzających eHealth Week w Budapeszcie wiosną 2011 roku - mówi węgierski minister zdrowia, dr Miklos Szocska - "Polityka sektora opieki zdrowotnej podczas prezydencji Węgier skupi się na budowaniu stabilnych systemów stanowiących odpowiedź na społeczne potrzeby. Zwrócimy uwagę na wykorzystanie funduszy strukturalnych na cele modernizacji infrastruktury zdrowotnej, jak również istotność podejmowania decyzji w zakresie polityki zdrowotnej, w oparciu o fakty. Będziemy dyskutować o sposobach rozwiązania, na szczeblu UE, zwiększającego się kryzysu zasobów ludzkich w warunkach rosnącej mobilności zawodowej i pacjentów, demograficznego starzenia się społeczeństw i coraz mniejszych zasobów. Ponadto zaproponujemy podjęcie bliższej współpracy w zakresie szczepienia dzieci w krajach członkowskich UE oraz zwrócenie szczególnej uwagi na kwestię dzieci imigrantów. We wszystkich tych obszarach eZdrowie odgrywa kluczową rolę."[5]

Węgry przejmą prezydencję w UE od Belgii w styczniu 2011 roku.

Jeremy Bonfini, starszy wiceprezes Global Services HIMSS Europe powiedział: "Rozwiązania typu eZdrowie mogą zapewnić opiekę szpitalną w domu. Jest to jedyny sposób na zmniejszenie obciążenia finansowego oraz tego nakładanego na pracowników placówek ochrony zdrowia, a biorąc pod uwagę trud, z jakim kraje próbują podnieść się z kryzysu finansowego, jest to sprawa dużej wagi. Rola, jaką eZdrowie odgrywa w czasach trudności gospodarczych będzie tematem przewodnim wystawy eHealth Week 2011, poświęconej inicjatywie, która ma na celu opracowanie globalnych standardów interoperacyjności w ochronie zdrowia".

Wartość europejskiego rynku eZdrowia szacuje się obecnie na 15 mld EUR, a jego wartość stale wzrasta o 2,9 % w skali rocznej. Pośród firm, które potwierdziły swoje uczestnictwo w wydarzeniu eHealth Week 2011 są AGFA Healthcare, EPIC, Hitachi Data Systems, InterSystems, Microsoft i Oracle.

Wydarzenie eHealth Week 2011 zgromadzi kluczowych udziałowców europejskich zakładów opieki zdrowotnej, ustawodawców, dostawców, towarzystw ubezpieczeniowych, ośrodków badań, sprzedawców oraz stowarzyszeń pacjentów. Wydarzenie to będzie również gościć Rządową Inicjatywę eZdrowie - oficjalny organ zrzeszający ministrów zdrowia, mający na celu ujednolicenie narodowych systemów eZdrowia w Europie. Ostatnia edycja eHealth Week miała miejsce w marcu 2010 r. w Barcelonie. Uczestniczyło w niej ponad 3 000 delegatów oraz ponad 100 wystawców podnosząc to przedsięwzięcie do rangi największego ogólnoeuropejskiego wydarzenia eZdrowia. Więcej informacji na stronie http://www.worldofhealthit.org.

Dowiedz się więcej na temat Komisji Europejskiej – technologie teleinformatyczne w sektorze opieki zdrowotnej na stronach: http://ec.europa.eu/information_society/ehealth, http://ec.europa.eu/dgs/information_society.

Dowiedz się więcej na temat HIMSS Europe na stronie: http://www.emea.himss.org

[1] Agenda Cyfrowa dla Europy, rozdział 2.7.2. od str. 29

[2] http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm

(Z powodu długości powyższego adresu URL, może okazać się konieczne skopiowanie i przeklejenie powyższego łącza internetowego do pola wyszukiwarki internetowej. Należy usunąć wszystkie odstępy.)

[3] http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

[4] 20 lat wsparcia rozwoju sektora eZdrowia przez Komisję Europejską.

[5] eHealth is Worth it: The economic benefits of implemented eHealth solutions at ten European sites, Karl A. Stroetmann, Tom Jones, Alexander Dobrev, Veli N. Stroetmann. Patrz przykład na stronie 43

KONTAKT:

Christina Roosen

HIMSS Europe

e-mail: croosen@himss.org

tel. (+32) 2-793-7633

-

Corinne Wenner

Komisja Europejska

e-mail: corinne.wenner@ec.europa.eu

tel. (+32) 2-296-4194

-

IT communication (agencja)

e-mail: jmiglesias@itcomunicacion.com

tel. (+34) 93-362-10-34

-

so2say communications (agencja)

e-mail: armin.scheuer@so2say.com

tel. (+49) 30-2191-3610

Źródło informacji: PR Newswire

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.11.2010, 12:29
Źródło informacji PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ