Newsletter

21st Century Fox wyraża zgodę na połączenie europejskich holdingów telewizji satelitarnej, New Sky stanie się wiodącym w Europie kanałem płatnej telewizji biznesowej

25.07.2014, 14:20aktualizacja: 25.07.2014, 14:20

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Spółka dokona przeniesienia udziałów w telewizji Sky we Włoszech i Niemczech na rzecz BSkyB, zachowa 39,1% udziałów w rozszerzonym przedsięwzięciu BSkyB, a także otrzyma 9,3 mld USD w gotówce i aktywach majątkowych.
<p>Spółka będzie kontynuować odkup udziałów w roku podatkowym 2015, w ramach nowego porozumienia.

NOWY JORK - (BUSINESS WIRE) - Spółka 21st Century Fox (NASDAQ:FOXA, FOX) ogłosiła dziś zamiar przeniesienia udziałów w Sky Italia oraz 57,4% udziałów w Sky Deutschland na rzecz BSkyB, w celu utworzenia - poprzez połączenie tych stacji - podmiotu dominującego na europejskim rynku telewizji cyfrowej.

W zamian za przeniesienie udziałów, 21st Century Fox otrzyma od BSkyB równowartość ok. 9,3 mld USD, w tym 8,6 mld USD w gotówce oraz 21% posiadanych dotąd przez BSkyB udziałów w kanałach National Geographic Channels International, zwiększając tym samym udział własnościowy 21st Century Fox do 73%. Ponadto 21st Century Fox skorzysta ze złożonej przez BSkyB oferty sprzedaży udziałów, nabywając dodatkowe udziały w BSkyB o wartości ok. 900 mln USD, w celu utrzymania udziału własnościowego spółki na poziomie 39,1%. Wartość netto przychodów gotówkowych (po odliczeniu podatku), które 21st Century Fox uzyska po sfinalizowaniu przedmiotowej transakcji wyniesie ok. 7,2 mld USD. Umowa w sprawie transakcji podlega zatwierdzeniom regulacyjnym, zatwierdzeniu przez udziałowców BSkyB oraz zwyczajowym warunkom realizacji transakcji.

"Od zawsze wierzyliśmy, że połączenie europejskich kanałów telewizji Sky będzie korzystne zarówno dla takiego wspólnego przedsięwzięcia biznesowego, jak i naszych udziałowców - powiedział James Murdoch, jeden z dyrektorów operacyjnych 21st Century Fox. - Na paneuropejskiej telewizji Sky skorzystają przede wszystkim abonenci, którzy dzięki pełnej integracji działalności będą mogli cieszyć się z zalet innowacji technologicznych i wzbogaconych doświadczeń konsumenckich. Transakcja ta podkreśla wagę, jaką 21st Century Fox przykłada do upraszczania istniejącej struktury, przy jednoczesnym zwiększaniu wartości na rzecz naszych udziałowców. Z przyjemnością oczekujemy otwarcia kolejnego ekscytującego rozdziału w działalności Sky pod kierownictwem Jeremy’ego Darrocha i przy wsparciu ze strony pozostałych dyrektorów, kolegów oraz niezwykle utalentowanych współpracowników ze wszystkich europejskich telewizji Sky".

"Ze strony 21st Century Fox transakcja podyktowana była dążeniem spółki do zmaksymalizowania wartości poszczególnych przedsięwzięć telewizji Sky, przy jednoczesnym uznaniu ich godziwej wartości oraz umożliwieniu nam uczestnictwa w bieżących korzyściach Sky, dzięki posiadanemu udziałowi własnościowemu w rozszerzonej i umocnionej spółce - powiedział Chase Carey, prezes i dyrektor operacyjny 21st Century Fox. - Transakcja ta zdecydowanie zwiększy naszą obecną płynność finansową, umożliwiając nam realizację kluczowych celów operacyjnych oraz zapewniając naszym udziałowcom stały zwrot z zainwestowanego kapitału. W związku z tym, w roku podatkowym 2015 będziemy kontynuować realizację programu odkupu udziałów. Szczegółowe informacje na temat przedłużonego porozumienia w sprawie odkupu udziałów zostaną ogłoszone wraz z wynikami finansowymi za rok podatkowy 2014 w środę, 6 sierpnia 2014 r".

"Przedłużone porozumienie w sprawie programu odkupu udziałów wejdzie w życie niezależnie od wszelkich możliwych transakcji nabycia oraz inwestycji realizowanych przez spółkę - powiedział Rupert Murdoch, prezes i dyrektor generalny 21st Century Fox. - Zasadniczym priorytetem 21st Century Fox jest usystematyzowane zwiększanie wartości udziałowców, w związku z czym rozważamy realizację wyłącznie tych transakcji, które umożliwią realizację przyjętego przez nas celu".

Ostrzeżenie odnośnie wypowiedzi prognozujących

Niniejszy komunikat zawiera "wypowiedzi prognozujące" w rozumieniu ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. Wypowiedzi te opierają się na przyjętych założeniach i podlegają znanym i nieznanym czynnikom ryzyka i niepewności oraz innym czynnikom, które mogą sprawić, że rzeczywiste rezultaty lub osiągnięcia spółki będą w znacznym stopniu różne od rezultatów lub osiągnięć wyrażonych lub przewidywanych w wypowiedziach bądź informacjach prognozujących. Wszelkie oczekiwania lub założenia w kwestii przyszłych rezultatów lub zdarzeń, wyrażone w wypowiedziach prognozujących, opierają się na obecnych planach i oczekiwaniach zarządu oraz zostały wyrażone w dobrej wierze, w oparciu o rzetelne przesłanki. Nie możemy jednak zapewnić, iż tego rodzaju oczekiwania lub założenia zostaną zrealizowane lub znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości. "Wypowiedzi prognozujące" zawarte w niniejszym komunikacje zostały sformułowane w dniu wydania komunikatu, a Spółka nie posiada obowiązku ich aktualizowania w oparciu o przyszłe zdarzenia lub okoliczności, chyba że wymaga tego prawo lub odrębne przepisy.

21st Century Fox

21st Century Fox to jeden z głównych światowych dostawców telewizji kablowej, satelitarnej i płatnej oraz usług z zakresu transmisji i filmów obejmujących sześć kontynentów na całym świecie. Mając prawie 1,5 miliarda abonentów posługujących się każdego dnia pięćdziesięcioma lokalnymi językami, 21st Century Fox skupia światowe portfolio sieci kablowych i transmisyjnych oraz powiązanych z nimi nieruchomości, w tym kanały telewizyjne FOX, FX, FXX, FS1, Fox News Channel, Fox Business Network, Fox Sports, Fox Sports Network, kanały National Geographic, MundoFox, STAR India, a także 28 lokalnych stacji telewizyjnych w USA i ponad 300 kanałów wchodzących w skład Fox International Channels; studio filmowe Twentieth Century Fox Film, a także telewizyjne studia produkcyjne Twentieth Century Fox Television i Shine Group. Spółka udostępnia także treści z segmentu premium milionom abonentów za pośrednictwem usług telewizji płatnej w Europie i Azji, w tym kanały Sky Deutschland i Sky Italia, a także udziały kapitałowe w BSkyB i Tata Sky. Więcej informacji na temat 21st Century Fox znaleźć można na stronie: www.21CF.com.

KONTAKT:

21st Century Fox

-

Prasa

Los Angeles

Julie Henderson

tel. 310-369-0773

e-mail: jhenderson@21cf.com

-

Nowy Jork

Nathaniel Brown

tel. 212-852-7746

e-mail: nbrown@21cf.com

-

Wielka Brytania

Miranda Higham

tel. 011-44-207-0195632

e-mail: mhigham@21cf.com

-

Relacje inwestorskie

Reed Nolte

tel. 212-852-7092

e-mail: rnolte@21cf.com

-

Joe Dorrego

tel. 212-852-7856

e-mail: jdorrego@21cf.com

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.07.2014, 14:20
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.