Newsletter

30-lecie SKOK Energia: kiedyś uczyli Polaków kapitalizmu, dziś niwelują jego niedoskonałości

09.02.2024, 08:00aktualizacja: 09.02.2024, 08:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Z pewnością żaden z kilkudziesięciu społeczników, którzy w 1992 roku zakładali pierwszą w Polsce Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, nie mógł przypuszczać, że w ciągu trzech dekad niewielka placówka przy Elektrowni „Kozienice” będzie obsługiwać ponad dziesięć tysięcy członków w kilkunastu lokalizacjach i zarządzać ponad 100 mln zł aktywów.

Historia pierwszego polskiego SKOK-u to jednocześnie opowieść o wyzwaniach, szansach i nadziejach, z którymi jako społeczeństwo mierzyliśmy się w całym minionym trzydziestoleciu.

Zwłaszcza dla młodszych czytelników tego artykułu, dla których niemal zerowe bezrobocie, otwarte granice czy wszechobecność innowacyjnych technologii wydają się oczywistością, przeniesienie się w czasie do wczesnych lat 90. przypominałoby podróż na inną planetę. Towarzysząca zmianom ustrojowym transformacja gospodarcza dla mieszkańców całych regionów Polski oznaczała bowiem olbrzymie wyzwanie, wiążące się z ryzykiem wykluczenia finansowego i społecznego, masowe zwolnienia, trudności z dostępem do kredytu czy fatalne warunki jego przyznawania. To właśnie w takich okolicznościach, z inicjatywy Kazimierza Kusia i Andrzeja Gałązkiewicza, działaczy „Solidarności” w Elektrowni „Kozienice”, rozpoczęła działalność operacyjną pierwsza w Polsce Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.

„Początki naszej Kasy były bardzo skromne. Dzięki przychylności zarządu Elektrowni >>Kozienice<< mieliśmy do dyspozycji jeden pokój, dwa komputery, paru oddelegowanych pracowników i nieoprocentowaną pożyczkę. Kapitał zakładowy wsparły też wkłady własne 60 członków-założycieli” - wspomina Andrzej Gałązkiewicz długoletni przewodniczący Rady Nadzorczej SKOK Energia, pionier ruchu SKOK w Polsce.

Założycielom SKOK Energia, podobnie jak i innym twórcom bliźniaczych Kas tworzących się wówczas na terenie całego kraju, przyświecała idea wsparcia osób nisko uposażonych, wykluczonych finansowo i nieposiadających szans na to, by stać się atrakcyjnym klientem dla banków komercyjnych. Zakładane najpierw w zakładach pracy, SKOK-i stopniowo wychodziły poza ich bramy, obsługując coraz szersze rzesze ludzi. Tak też stało się ze SKOK ENERGIA. Dzięki pełnemu zaangażowaniu władz SKOK już w 2000 roku SKOK Energia powiększyła swoją bazę członkowską, łącząc się ze SKOK Pracowników Oświaty w Pionkach.

„Dla wielu osób była to pierwsza lekcja kapitalizmu, niepozbawionego jednak, dzięki staraniom naszych pracowników, empatii i wymiaru solidaryzmu społecznego. Kasa nie była tworzona przez milionerów dla innych milionerów, tylko przez zwykłych, ciężko pracujących ludzi” - wspomina Wiesław Jakóbiak, przewodniczący Rady Nadzorczej związany z ruchem SKOK od początku jego istnienia.

Po roku 2012 nadzór na kasami objęła Komisja Nadzoru Finansowego. W 2015 roku KNF zatwierdziła Janusza Wnuka na prezesa zarządu SKOK Energia. Zainicjowany przez zarządy SKOK Bogdanka oraz SKOK Energia proces łączeniowy w czerwcu 2018 roku pozwolił na połączenie obu struktur organizacyjnych funkcjonujących w ramach jednej grupy kapitałowej ENEA, przy dwóch dużych zakładach: Elektrowni Kozienice (Enea Wytwarzanie) oraz kopalni Bogdanka (LW Bogdanka S.A.). Powstała jedna duża Kasa powiązana szczególnymi więziami organizacyjnymi.

„Gdybym miał w dwóch słowach podsumować efekty naszego połączenia z 30 czerwca 2018 roku, powiedziałbym: bezpieczeństwo, stabilność i rozwój. W obu obszarach jesteśmy dziś na innym poziomie, nie musimy się zastanawiać, w co zainwestować, a co odsunąć na dalszy plan, gdyż jesteśmy więksi i silniejsi. Cieszy mnie fakt, że SKOK Energia jest dobrze zorganizowaną, profesjonalnie rozwijająca się organizacją” - wyjaśnia Czesław Brzyski, wiceprezes dawnej SKOK Bogdanka, a obecnie członek Rady Nadzorczej SKOK Energia.

W roku 2019 do SKOK Energia dołączyła także dawna SKOK Świętokrzyska, zrzeszająca pracowników placówek służby zdrowia w Kielcach.

„Połączenie potencjału członkowskiego Kas daje podstawę do dalszego wzrostu i rozwoju organizacji, ale też stabilizuje cały sektor kas. Na początek współpracy zdecydowaliśmy o zmianie z dniem 15.05.2019 r. nazwy Kasy na SKOK Energia oraz zdefiniowanie wspólnego logo. Nazwa SKOK Energia w sposób naturalny łączy nasz zapał, zaangażowanie, znosi ograniczenia związane z przypisaniem nazwy Kasy do miejsca prowadzenia działalności” - wyjaśnia prezes zarządu SKOK Energia Janusz Wnuk.

Przez lata prowadzenia działalności powstała organizacja o stabilnych i silnych podstawach finansowych.

„Pamiętamy o historii naszej SKOK, z której jesteśmy dumni, ale koncentrujemy się na przyszłości. Dzisiejsza SKOK ENERGIA to nowoczesna Kasa, dysponująca wykwalifikowaną kadrą pracowniczą z silnym zapleczem finansowo-eksperckim. Utrzymujący się współczynnik kapitałowy na poziomie 18,26 proc. (stan na dzień 31.12.2023r.) potwierdza finansową solidność Kasy. Przed nami jeszcze wiele wyzwań, ale priorytetem jest dalszy rozwój i optymalizacja procesów” - informuje Iwona Chrząszcz, wiceprezes zarządu ds. finansowo-księgowych.

SKOK Energia to instytucja finansowa posiadająca w swojej ofercie szeroki wachlarz usług i produktów finansowych.

„Obecnie SKOK Energia to Kasa oferująca uniwersalne usługi i produkty finansowe poprzez sieć placówek, bankowość internetową (eSKOK), telefoniczną i mobilną (mSKOK), wielowalutową kartę płatniczą pozwalającą wypłacać pieniądze w każdym bankomacie w tym płatności telefonem w ramach usługi GPay” - stwierdza Dorota Jonik, dyrektor ds. sieci sprzedaży.

W ofercie Kasy znajduje się również pożyczki gotówkowe, kredyty mieszkaniowe zabezpieczone hipoteką, ale też realizację płatności rachunków krajowych oraz - poprzez usługę WESTERN UNION - międzynarodowych.

„W ramach świadczonych usług dysponujemy ubezpieczeniami na życie, majątkowymi, komunikacyjnymi oraz wieloma innymi” - dodaje.

SKOK Energia dużą uwagę przywiązuje do etycznej strony działalności instytucji czego skutkiem jest prowadzenie przez nią świadomych i odpowiedzialnych działań nakierowanych na troskę o ludzi czego odzwierciedleniem jest działalność społeczna i edukacyjna Kasy. SKOK Energia wspiera działalność podmiotów zewnętrznych - placówek oświatowych i sportowych, instytucji kultury czy domów opieki.

„Przez ponad trzy dekady w Polsce zmieniło się niemal wszystko, ale nie zmieniła się nasza główna misja. Jest to rodzaj służby całemu społeczeństwu, gdzie SKOK Energia nie tylko wspiera finansowo i bierze udział w akcjach pomocowych, ale prowadzi również szeroko zakrojoną akcję edukacji finansowej skierowaną m.in. do młodzieży” - tłumaczy inspektor kredytowy Grzegorz Przybysz, pracownik Kasy ze stażem niemal 25 lat w tej SKOK odpowiedzialny za szkolenia z zakresu edukacji finansowej.

Niezwykle ważny aspekt z punktu widzenia prowadzenia działalności Kasy to - wspomniane już - bezpieczeństwo depozytów powierzonych Kasie przez jej członków.

„W swojej strategii Kasa zakłada, że jej działalność powinna być efektywna i bezpieczna. Depozyty w SKOK Energia gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości w złotych kwoty 100 tys. euro. Ta strategia w powiązaniu z odpowiedzialnością za powierzone oszczędności członków jest z powodzeniem realizowana” - deklaruje prezes zarządu SKOK Energia Janusz Wnuk, uhonorowany za swoją działalność w roku 2019 Nagrodą Feniksa.

Jest to najbardziej prestiżowe wyróżnienie systemu SKOK, przyznawaną za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju i promocji idei SKOK w Polsce i na arenie międzynarodowej. Przyznana nagroda, w ocenie prezesa, to potwierdzenie, że SKOK Energia jest Kasą dobrze zarządzaną, której usługi są świadczone na najwyższym poziomie.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 09.02.2024, 08:00
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii