Newsletter

AB SA (11/2023) Informacja o akcjach nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych

27.03.2023, 10:37aktualizacja: 27.03.2023, 10:38

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 11/2023

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach ("Emitent"), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. oraz uchwałą nr 18/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 grudnia 2022 r. ("Program"; o założeniach Programu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022), Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

- w dniu 20 marca 2023 r. - 759 akcji własnych o łącznej wartości 38 709,40 zł, za średnią jednostkową cenę 51,00 zł, stanowiących łącznie 0,0047% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0043 % w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 21 marca 2023 r. - 1 372 akcji własnych o łącznej wartości 70 587,90 zł, za średnią jednostkową cenę 51,45 zł, stanowiących łącznie 0,0085 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0078 % w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 22 marca 2023 r. - 1 436 akcji własnych o łącznej wartości 73 932,50 zł, za średnią jednostkową cenę 51,49 zł, stanowiących łącznie 0,0089 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0082 % w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 23 marca 2023 r. - 1 528 akcji własnych o łącznej wartości 78 673,30 zł, za średnią jednostkową cenę 51,49 zł, stanowiących łącznie 0,0094 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0087 % w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 24 marca 2023 r. - 1 562 akcji własnych o łącznej wartości 79 141,40 zł, za średnią jednostkową cenę 50,67 zł, stanowiących łącznie 0,0096 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0089 % w ogólnej liczbie głosów.

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 161 844 akcje własne stanowiące 1,00 % kapitału zakładowego Emitenta i dające 0,92 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 20-24.03.2023 r.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.03.2023, 10:37
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ