Newsletter

AB SA (27/2022) Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023

28.07.2022, 15:20aktualizacja: 28.07.2022, 15:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 27/2022

Zarząd AB S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023.

Raporty kwartalne:

Raport kwartalny jednostkowy AB S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej AB, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

Na podstawie § 79 ust 2 ww. Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za II oraz V kwartał roku obrotowego 2022/2023.

- Raport za I kwartał (01-07-2022 - 30-09-2022) roku obrotowego 2022/2023 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 20-11-2022 r.

- Raport za III kwartał (01-01-2023 - 31-03-2023) roku obrotowego 2022/2023 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 26-05-2023 r.

- Raport za IV kwartał (01-04-2023 - 30-06-2023) roku obrotowego 2022/2023 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 22-08-2023 r.

Raporty półroczne:

Raport półroczny jednostkowy AB S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej AB, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

Raport za I półrocze (01-07-2022 - 31-12-2022) roku obrotowego 2022/2023 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 08-03-2023 r.

Raporty roczne:

Raport za rok obrotowy 2022/2023 (01-07-2022 - 30-09-2023) zostanie opublikowany w dniu 08-01-2024 r.

Skonsolidowany Raport za rok obrotowy 2022/2023 (01-07-2022 - 30-09-2023) zostanie opublikowany w dniu 08-01-2024 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.07.2022, 15:20
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.