Newsletter

AB SA (29/2022) Informacja o akcjach nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych

08.08.2022, 10:37aktualizacja: 08.08.2022, 10:38

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 29/2022

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach ("Emitent"), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. ("Program"), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

- w dniu 1 sierpnia 2022 r. - 708 akcji własnych o łącznej wartości 26 620,80 zł, za średnią jednostkową cenę 37,60 zł, stanowiących łącznie 0,0044 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0040 % w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 2 sierpnia 2022 r. - 651 akcji własnych o łącznej wartości 25 734,55 zł, za średnią jednostkową cenę 39,53 zł, stanowiących łącznie 0,0040 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0037% w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 3 sierpnia 2022 r. - 589 akcji własnych o łącznej wartości 23 540,40 zł, za średnią jednostkową cenę 39,97zł, stanowiących łącznie 0,0036 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0034 % w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 4 sierpnia 2022 r. - 785 akcji własnych o łącznej wartości 31 418,50 zł, za średnią jednostkową cenę 40,02 zł, stanowiących łącznie 0,0048 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0045 % w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 5 sierpnia 2022 r. - 625 akcji własnych o łącznej wartości 25 052,50 zł, za średnią jednostkową cenę 40,08 zł, stanowiących łącznie 0,0039 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0036 % w ogólnej liczbie głosów.

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 79 309 akcji własnych stanowiących 0,49 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,45 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 1-5.08.2022 r.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 08.08.2022, 10:37
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ