Newsletter

ADIUVO INVESTMENTS SA (15/2024) Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

11.06.2024, 20:03aktualizacja: 11.06.2024, 20:04

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 15/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 15 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w związku z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego [Komisja} odnoszącym się do konieczności objęcia konsolidacją spółki Biovo Technologies Ltd. [Biovo], o którym informowano m.in. w raporcie bieżącym 6/2024 jak również w Nocie 31 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 14 maja 2024 roku Spółka dokonuje korekty ww. sprawozdania skonsolidowanego poprzez uwzględnienie ww. zalecenia Komisji.

Szczegółowe wyjaśnienia nt. okoliczności związanych z korektą oraz jej zakresem (przed i po korekcie) zamieszczono w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego oraz w Nocie 6 skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania za 2023 roku, które Emitent niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości wraz z opinią audytora.

Emitent wskazuje, iż zmianie uległy również ujawnienia w sprawozdaniu z działalności odpowiadające skorygowanym pozycjom skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.06.2024, 20:03
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ