Newsletter

ADIUVO INVESTMENTS SA (28/2022) Aktualizacja informacji nt. spółki HealthUp, w której udziały posiada Fundusz JPIF.

28.11.2022, 19:28aktualizacja: 28.11.2022, 19:29

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 28/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2022 w którym Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] poinformowała o złożeniu przez spółkę portfelową funduszu Joint Polish Investment Fund C.V. [JPIF] tj. HealthUp S.A. z siedzibą w Warszawie [HealthUp] wniosku o ogłoszeniu upadłości, Emitent informuje o powzięciu informacji o złożeniu przez HealthUp wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Zgodnie z wiedzą Emitenta postępowanie o ogłoszenie upadłości jak i postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego są w toku, natomiast zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny.

Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego powyższe pozostaje bez wpływu na skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Emitenta.

O kolejnych istotnych etapach związanych z postepowaniem restrukturyzacyjnym HealthUp, Emitent będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.11.2022, 19:28
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.