Newsletter

Biznes i finanse

AGORA SA (30/2022) Oświadczenie o częściowym umorzeniu pożyczki preferencyjnej z PFR S.A. spółce zależnej Agory S.A. (Helios S.A.)

05.08.2022, 18:57aktualizacja: 05.08.2022, 18:58

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 30/2022

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Agora", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2022 z 28 marca 2022 r. oraz 19/2022 z 3 czerwca 2022 r. informuje, iż spółka zależna - Helios S.A. otrzymała oświadczenie o umorzeniu części pożyczki preferencyjnej udzielonej Helios S.A. przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ze skutkiem od dnia 9 sierpnia 2022 r.

Wartość umorzenia wynosi 14.070.705,00 PLN. Pozostała część pożyczki wynosi 4.842.202 PLN i będzie płatna w 22 kwartalnych ratach do końca 2027 r.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informacja poufna.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.08.2022, 18:57
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ