Newsletter

Apel do premiera Donalda Tuska o pilne wdrożenie niezbędnych zmian w przepisach regulujących system kaucyjny na opakowania po napojach, których obecny kształt jest szkodliwy dla polskiego rolnictwa, przetwórstwa, konsumentów i środowiska

16.04.2024, 09:00aktualizacja: 16.04.2024, 09:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Polska Federacja Producentów Żywności
Polska Federacja Producentów Żywności
Przepisy regulujące wprowadzenie systemu kaucyjnego po napojach w Polsce zostały opracowane i przyjęte przez rząd Zjednoczonej Prawicy z pominięciem wielu kluczowych rozwiązań proponowanych przez przedsiębiorców. Dodatkowo ówczesny rząd wprowadził zapisy, które spowodowały, że system kaucyjny jest całkowicie bezbronny wobec wszelkiego rodzaju malwersacji finansowych przy rozliczaniu kaucji i zebranych odpadów opakowaniowych i opakowań. Przepisy naruszają zasadę równości podmiotów gospodarczych i tworzą bariery w dostępie do rynku, co jest sprzeczne z: Konstytucją RP, ustawą o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Apelujemy do pana premiera Donalda Tuska, w imieniu podpisanych pod apelem organizacji reprezentujących rolnictwo, branżę napojową i handel detaliczny, o wsparcie przedsiębiorców w ich działaniach na rzecz pilnego wprowadzenia kompleksowych zmian do przepisów, łącznie z przesunięciem daty obowiązku zbiórki opakowań w systemie kaucyjnym na 1 stycznia 2026 r. Zmiany te zapobiegną chaosowi finansowemu i organizacyjnemu, obciążeniu polskich konsumentów kuriozalnym podatkiem VAT od kaucji w wysokości około 3 miliardów złotych oraz wielomiliardowym stratom całej branży napojowej i sektora handlu detalicznego.

Oczekujemy od pana premiera, że ze względu na znaczący wpływ systemu kaucyjnego na całą gospodarkę nada najwyższy priorytet pracom rządu nad wdrożeniem niezbędnych zmian w oparciu o merytoryczny dialog z przedsiębiorcami, którzy są objęci obowiązkami i karami wynikającymi z przepisów prawa wprowadzającego system kaucyjny.

W przypadku braku postulowanych zmian wskazujemy, że wszystkie negatywne skutki ustawy obciążą już od 1 stycznia 2025 r. obecny rząd, mimo że nie jest on jej autorem. Między innymi będą to:

  • 3 miliardy złotych dodatkowego podatku VAT od kaucji, który zapłacą polscy obywatele;
  • brak gwarancji zwrotu kaucji pobieranej w sklepach przy kupnie napojów;
  • wzrost cen napojów, napojów mlecznych, wód, soków, nektarów i piwa, spowodowany malwersacjami finansowymi przy rozliczaniu kaucji i zebranych opakowań;
  • nawet 20-procentowy spadek obrotów polskiego tradycyjnego handlu, co będzie spowodowane zbyt krótkim terminem na uruchomienie systemu;
  • miliardowe oszustwa przy rozliczaniu zebranych opakowań i pobranej kaucji, powodujące bankructwo operatorów systemu i sklepów detalicznych oraz straty Skarbu Państwa;
  • rozmontowanie dobrze działających systemów zwrotu szklanych butelek wielokrotnego użytku i zniechęcenie kolejnych przedsiębiorców do korzystania z tego najbardziej przyjaznego środowiskowo rodzaju opakowania;
  • ryzyko znaczących utrudnień w funkcjonowaniu sklepów detalicznych poprzez brak dopasowania przepisów sanitarnych do wymogów zbiórki i transportu zbieranych odpadów opakowaniowych, szczególnie po napojach mlecznych;
  • brak możliwości realizacji obowiązków w zakresie recyklingu przez samorządy w roku 2025 spowodowany brakiem możliwości zaliczenia do realizacji poziomu zbiórki w gminach około 12 miliardów opakowań objętych systemem;
  • dalsze zaśmiecanie środowiska odpadami opakowaniami, których zwrot będzie znacząco utrudniony ze względu na wadliwie funkcjonujący system kaucyjny.

Apelujemy o pilne wprowadzenie obiecanych przez posłów i senatorów obecnej koalicji rządzącej poprawek do przepisów w oparciu o propozycje przedsiębiorców objętych ustawą, na których spoczywa całkowita odpowiedzialność finansowa i organizacyjna za uruchomienie i działanie systemu kaucyjnego. Oczekujemy konstruktywnego dialogu rządu z przedsiębiorcami i podjęcie radykalnych działań przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska na zmianę przepisów ustawy, która jest jednym z najgorszych i najbardziej niebezpiecznych finansowo aktów prawnych dla Polek i Polaków oraz polskiej gospodarki.

Oczekujemy uwzględnienia uwag, które poparte są wieloletnią praktyką rynkową i doświadczeniami z budowania systemów kaucyjnych w innych krajach. Czas skończyć z prowizorkami i papierowymi rozwiązaniami, które nie tylko nie pomagają przedsiębiorcom w realizowaniu prośrodowiskowych rozwiązań, ale wręcz uniemożliwiają zbudowanie w Polsce efektywnego środowiskowo i ekonomicznie powszechnego, ogólnopolskiego, przyjaznego dla konsumentów systemu kaucyjnego.

Lista organizacji podpisujących się pod apelem:

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Związek Polskich Przetwórców Mleka

Polska Izba Mleka

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Polska Izba Handlu

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw

Związek Sadowników RP

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań

Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Źródło informacji: Polska Federacja Producentów Żywności

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.04.2024, 09:00
Źródło informacji Polska Federacja Producentów Żywności
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ