Newsletter

Apel Polskiego Towarzystwa Gospodarczego

12.08.2021, 13:46aktualizacja: 12.08.2021, 13:50

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Polskie Towarzystwo Gospodarcze - Tomasz Janik, prezes PTG
Polskie Towarzystwo Gospodarcze - Tomasz Janik, prezes PTG
Polskie Towarzystwo Gospodarcze w imieniu zrzeszonych pracodawców wyraża sprzeciw wobec pomysłu wprowadzania ograniczeń w dostępie do usług dla osób niezaszczepionych. Takie rozwiązanie uderzałoby w konstytucyjną swobodę prowadzenia działalności gospodarczej oraz w wolności osobiste konsumentów.

W opublikowanym dnia 26 lipca Apelu[1] Rada Przedsiębiorczości, zrzeszająca związki pracodawców reprezentujące głównie duży kapitał międzynarodowy, w tym koncerny farmaceutyczne, zwróciła się do rządu o wprowadzenie „wpierw możliwości, a następnie obowiązku, uzależniania korzystania z usług i przebywania w określonych miejscach od wykazania zaszczepienia”, uzasadniając konieczność takiego rozwiązania domniemanym wpływem na wprowadzanie ponownych lockdownów.

Rada Przedsiębiorczości zapewniła, że „(…) większość przedsiębiorców jest gotowa ograniczyć swoją ofertę wyłącznie do osób zaszczepionych (…)”. Takie sformułowanie jest poważnym nadużyciem w zakresie rzetelności informacji wprowadzanych do tzw. obiegu medialnego w naszym kraju. Rada Przedsiębiorczości nie przedstawiła bowiem żadnych dowodów (na przykład reprezentatywnych badań opinii przedsiębiorców), z których wynikałoby, że istotnie większość przedsiębiorców podziela stanowisko Rady.

Niezależnie od tego, jakie intencje przyświecały autorom Apelu, Polskie Towarzystwo Gospodarcze pragnie zwrócić uwagę na trzy merytoryczne zastrzeżenia dotyczące postulatów wprowadzenia ograniczeń dla osób niezaszczepionych.

Po pierwsze, nie ma dziś odpowiedzi na pytanie: na kogo spadnie odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Rada postuluje restrykcje dla niezaszczepionych i uzasadniając je przede wszystkim koniecznością zmniejszania ryzyka utraty przychodów. Jednocześnie nie wspomina o odpowiedzialności, która spada na osoby podejmujące taką decyzję – na przykład za ewentualne skutki prawne związane z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi (sprawa ta nadal nie jest uregulowana).

Po drugie, brakuje informacji o tym, jakie będą konsekwencje wprowadzenia restrykcji dla relacji pracodawca-pracownik. Wprowadzenie postulowanych ograniczeń dotyczy nie tylko konsumentów i klientów, ale również pracowników. Jeżeli dziś nie można nadal skontrolować pracownika alkomatem, to na jakiej podstawie pracodawca mógłby skontrolować, czy pracownik poddał się zabiegowi medycznemu (szczepieniu)?

Po trzecie, Apel stawia fałszywą alternatywę: „ograniczenia dla niezaszczepionych albo lockdown”. Orzeczenia sądów potwierdzają, że wprowadzanie czasowego całkowitego zakazu prowadzenia działalności jest niezgodne z konstytucją. Uderza bowiem w istotę swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzanie „lockdownu”, również w odniesieniu do wybranych branż, nie jest więc właściwą formą walki z pandemią i nie może być przedstawiane jako pełnoprawny scenariusz.

Te same wątpliwości natury prawnej dotyczą ograniczeń wymierzonych w konsumentów. Wprowadzenie ich w zakresie przemieszczenia albo dostępu do usług w związku z brakiem zaszczepienia się, niezależnie od potencjalnych pozytywnych skutków społeczno-gospodarczych, wywoływałoby poważne wątpliwości konstytucyjne.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze przeprowadziło badanie ankietowe wśród swoich członków. Wynika z niego, że zdecydowana większość (ponad 90 proc.) nie popiera pomysłu wprowadzenia ograniczeń dla osób niezaszczepionych.

Dlatego Polskie Towarzystwo Gospodarcze apeluje o:

1. Odpowiedzialną komunikację ze strony wszystkich podmiotów reprezentujących polskich pracodawców i posługiwanie się wiarygodnymi i weryfikowalnymi informacjami;

2. Nieograniczanie swobód obywatelskich osobom niezaszczepionym na Covid-19 w Polsce.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze zgadza się co do tego, że aktualna sytuacja epidemiczna jest wyjątkowa. Jednocześnie jest głęboko przekonane, że próby egzekwowania określonych zachowań społecznych za pomocą przymusu w polskim społeczeństwie nie działają i przyniosą skutek odwrotny do zamierzonego.

[1] https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2021/07/stanowisko-rady-przedsiebiorczosci-apel-ws.pdf

Źródło informacji: Polskie Towarzystwo Gospodarcze

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 12.08.2021, 13:46
Źródło informacji Polskie Towarzystwo Gospodarcze
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.