Newsletter

Biznes i finanse

ASSECO BS SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022

25.01.2022, 16:14aktualizacja: 25.01.2022, 16:15

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 1/2022

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

Raport roczny za rok 2021

Jednostkowy raport roczny - 2022-03-01

Raport półroczny I półrocze 2022

Jednostkowy raport półroczny - 2022-08-03

Raporty kwartalne

Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2022 - 2022-04-28

Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2022 - 2022-10-26

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.01.2022, 16:14
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ