Newsletter

ATLANTA POLAND SA (6/2023) Wstępne wyniki w I kwartale roku obrotowego 2023/2024.

26.10.2023, 14:58aktualizacja: 26.10.2023, 14:59

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 6/2023

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, że wg wstępnych danych w I kwartale roku obrotowego 2023/2024 tj. w okresie od 1 lipca 2023r. do 30 września 2023r. Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 108.678 tys. zł tj. wyższe o 8,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2022/2023 oraz osiągnęła: zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 21.210 tys. zł tj. wyższy o 56,0% w porównaniu z rokiem obrotowym 2022/2023, EBITDA w wysokości 10.479 tys. zł tj. wyższy o 150,0% w porównaniu z rokiem obrotowym 2022/2023 oraz zysk netto w wysokości 6.561 tys. zł tj. wyższy o 272,8% w porównaniu z rokiem obrotowym 2022/2023.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podjął decyzję o publikacji wstępnych wyników finansowych za I kwartał roku obrotowego 2023/2024 z uwagi na fakt, iż wyniki finansowe są istotną informacją dla inwestorów.

Planowany termin publikacji raportu okresowego za I kwartał roku obrotowego 2023/2024 przypada w dniu 29 listopada 2023r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.10.2023, 14:58
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ