Newsletter

Biznes i finanse

Bank Pekao S.A. i Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisują największą polską umowę gwarancji w ramach instrumentów finansowych programów UE

12.07.2018, 15:37aktualizacja: 12.07.2018, 15:37

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Krajowy Punkt Kontaktowy
Krajowy Punkt Kontaktowy
Największa w historii polska umowa w ramach instrumentów gwarancyjnych programów UE – COSME, została podpisana przez Bank Pekao S.A. i Europejski Fundusz Inwestycyjny. Dzięki niej polscy przedsiębiorcy zyskają łatwiejszy dostęp do nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych o wartości blisko 1.2 mld zł.

COSME to ramowy program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020.

„Dobra kondycja polskiej gospodarki zależy między innymi od dobrej formy przedsiębiorstw, szczególnie tych małych i średnich. Dlatego tak ważne są wszelkie działania, które pomogą im w rozwoju. Dziś firmy zyskują dostęp do 1,2 mld zł preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Gratuluję Bankowi Pekao S.A. oraz Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu zawarcia nowej umowy. Rząd wspiera wdrażanie programu COSME, którego założenia są zbieżne ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

"Dzisiejsze ogłoszenie umowy EFI i Banku Pekao S.A. jest bardzo dobrą wiadomością dla start-upów oraz małych firm w Polsce pragnących się rozwijać. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej około 1500 polskich MŚP, które walczą o dostęp do finansowania, uzyskały nową szansę. To jeszcze jeden przykład, że Plan Junckera działa" - zaznaczyła Elżbieta Bieńkowska, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.

Bank Pekao S.A. konsekwentnie realizuje założoną strategię na lata 2018-2020. „Dynamicznie zwiększamy swój udział w segmencie mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP dzięki atrakcyjnej ofercie oraz efektywnym i szybkim procesom, także kredytowym. Wciąż wzbogacamy ofertę oraz udostępniamy szereg usług dodatkowych. Podpisanie umowy COSME wpisuje się w naszą strategię” – powiedział Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S.A.

Dyrektor generalny EFI, Pier Luigi Gilibert, powiedział: „Wsparcie EFI za pośrednictwem Planu Inwestycyjnego dla Europy wciąż zapewnia szeroki zakres możliwości polskich MŚP i z przyjemnością ogłaszamy dziś nową umowę z Bankiem Pekao S.A. Gwarancja pomoże Bankowi Pekao S.A. zapewnić lepszy dostęp do finansowania dla obecnie wykluczonych finansowania ryzykownych MŚP i firm rozpoczynających działalność – zgodnie z naszą strategią wspierania przedsiębiorczości, miejsc pracy i wzrostu”.

„Bank Pekao S.A. od wielu lat jest wiarygodnym i wysoko cenionym partnerem instytucji Unii Europejskiej. Obecna umowa COSME to już kolejna umowa zawarta przez Bank z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, w ramach instrumentów finansowych programów UE na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Łączna wartość tych umów to blisko 3,8 mld zł. W ramach obecnego, największego portfela, zaoferujemy preferencyjne finansowanie dla 1500 polskich przedsiębiorców, głównie z sektora małych i średnich firm. Wartość kredytu dla jednego przedsiębiorcy sięgnie 12,6 mln. Jesteśmy jedyni w Polsce z takim wysokim progiem” – skomentował Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. odpowiedzialny za Pion Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

COSME ma na celu m.in. ułatwienie dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym takich, które nie mają wystarczających zabezpieczeń kredytu oraz firm, których kredytowanie przez bank jest relatywnie bardziej ryzykowne np. ze względu na krótki okres działalności. Z kolei dla Banku gwarancja COSME jest również bardzo dobrym zabezpieczeniem, ponieważ w razie braku spłaty, 50% zaległego kapitału i odsetek jest pokrywane przez EFI. Gwarancja COSME będzie wykorzystywana przede wszystkim przy kredytach inwestycyjnych. Podczas gdy inne gwarancje dostępne dziś na polskim rynku z reguły są płatne, gwarancja COSME będzie nieodpłatna i pokryje 50% kredytu. Gwarancja ta nie jest też pomocą publiczną, a więc nie zmniejszy dostępnych limitów pomocy dla firm. Dzięki COSME firma nie poniesie kosztów gwarancji i nie potrzebuje dodatkowych zabezpieczeń (np. dodatkowej hipoteki). Podstawowym zabezpieczeniem kredytu będzie zabezpieczenie na przedmiocie kredytowania oraz gwarancja COSME. Gwarancja COSME może być wykorzystywana także przy finansowaniu przedsiębiorstw z krótkim okresem działalności, dzięki czemu będą one miały łatwiejszy dostęp do kredytu. Natomiast w przypadku firm działających powyżej 3 lat obniżony zostanie wymagany wkład własny od firmy do 10% (w standardzie na rynku jest 20%). Gwarancja COSME będzie standardowym zabezpieczeniem dla banku, który nie będzie wymagał żadnych dodatkowych formalności ze strony przedsiębiorcy. Firma złoży standardowy wniosek o kredyt.

„Polskie banki bardzo sobie cenią współpracę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, który, po BGK, jest w Polsce największą publiczną instytucją gwarancyjną dla MŚP. Popyt polskiego biznesu na gwarancje kredytowe ciągle rośnie. Z naszych badań wynika, że wciąż ponad 20% klientów banków, to przedsiębiorcy, którzy bez takiej gwarancji nie dostaliby kredytu, a kolejne 20% nawet jeśli uzyskałoby kredyt - to byłby on (bez gwarancji) jednak dużo niższy. Bardzo cieszy więc sukces Banku Pekao SA, który od lat jest okrętem flagowym tego typu unijnych instrumentów inżynierii finansowej w Polsce”- powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Instrumenty finansowe COSME objęto wsparciem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, części tzw. Planu Junckera (Planu Inwestycyjnego dla Europy), jednej z najważniejszych inicjatyw Unii Europejskiej, wspierającej rozwój przedsiębiorstw oraz konkurencyjność europejskiej gospodarki.

„Dzisiejsza umowa jest zarazem najnowszą polską umową w ramach tzw. Planu Junckera. Dzięki niej polscy przedsiębiorcy mają szansę pozyskać finansowanie o łącznej wartości ok. 1,2 mld zł. Zajmujemy w tej chwili 7. miejsce w UE pod względem wartości inwestycji, które zostaną uruchomione w tzw. małym oknie Planu Junckera, dedykowanym małym i średnim firmom” – powiedział Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, odpowiedzialny za koordynację Planu Inwestycyjnego dla Europy w Polsce.

„Jestem przekonany, że jako instrument zarządzania ryzykiem, gwarancja i wsparcie programu COSME powinny stanowić dla polskich przedsiębiorców istotny impuls inwestycyjny” - dodał Marek Lusztyn, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. odpowiedzialny za Pion Zarządzania Ryzykiem.

Przykłady projektów klientów Banku Pekao S.A., którzy już skorzystali z gwarancji EFI poprzednich programów UE: produkcja i eksport stolarki aluminiowej i PCV; produkcja i eksport domów z bali; przemysł fleksograficzny - produkcja i eksport rotacyjnych maszyn poligraficznych; produkcja opakowań z tworzyw sztucznych dla branży kosmetycznej, spożywczej, farmaceutycznej; produkcja elementów i usługi obróbki skrawaniem stali, metali kolorowych oraz tworzyw sztucznych; usługi teletechniczne i telekomunikacyjne; produkcja i eksport mebli opartych na nowoczesnym designie; wsparcie systemów przechowywania sprzętu zimowego (serwisów, hoteli oraz lodowisk).

„W efekcie umowy Banku Pekao S.A., Polska wpisuje się do ekskluzywnej grupy państw, gdzie umowy, głównego unijnego programu dla MŚP (COSME), przekroczyły 1 mld euro. Polska tym samym zajmuje 6. miejsce w unijnym rankingu, zaraz po takich tuzach europejskiego rynku finansowego, jak np. Niemcy, Francja czy Włochy. KPK wspierał Bank w procesie aplikacyjnym i będzie wspierał w szybkiej dystrybucji wsparcia do polskich firm” - powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Na konferencji prasowej z okazji podpisania umowy byli także obecni: Roger Havenith, wiceprezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Kinga Schlesinger, zastępca dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

KONTAKT:

Bank Pekao S.A.

Paweł Kozyra

tel. kom. +48 727 413 508

tel. +48 22 524 51 48

e-mail: media@pekao.com.pl

-

KPK

Łukasz Bogusz

tel. +48 6966495

e-mail: programy@zbp.pl

-

EIF (Luksemburg)

David Yormesor

tel. +352 42 66 88 346

e-mail: d.yormesor@eif.org

-

European Commission (Bruksela)

Siobhán Millbright

tel. + 32 (0)2 29 57 361

e-mail: siobhan.millbright@ec.europa.eu

Patronaty Honorowe:

Wydarzenie jest współorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej i współfinansowane ze środków Budżetu Państwa, w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw”, przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 12.07.2018, 15:37
Źródło informacji KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ