Newsletter

BGK uruchomił nabór wniosków o pożyczki na wsparcie zielonej transformacji miast

08.04.2024, 14:54aktualizacja: 09.04.2024, 14:18

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

BGK (1)
BGK (1)
Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) piątego kwietnia podpisali umowę na wdrażanie Pożyczki wspierającej zieloną transformację miast. Samorządy będą mogły przeznaczyć te środki m.in. na inwestycje w tereny zielone, termomodernizację i odnawialne źródła energii (OZE). Budżet projektu to 40 mld zł.

Instrument jest finansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Pożyczka będzie finansować inwestycje, które przyczynią się do osiągnięcia celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie i KPO. To projekty, które prowadzą do neutralności klimatycznej i redukcji negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko.

„Rozpoczynamy największy program z KPO kierowany do samorządów. W ich ręce trafi około 40 mld złotych w preferencyjnych pożyczkach” – zapowiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej.

Budżet przeznaczony na Pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast to 8,9 mld euro, czyli ok. 40 mld zł. To środki m.in. na zazielenianie przestrzeni miejskich i transformację energetyczną. Z pożyczki można sfinansować m.in. budowę czy rewitalizację parków, przygotowanie terenów zielonych, inwestycje w samorządowe OZE, zeroemisyjny transport publiczny (np. zakup pojazdów, budowa torów tramwajowych), termomodernizację, sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

Z pożyczek mogą skorzystać m.in. samorządy, spółki komunalne, podmioty sektora mieszkaniowego (np. spółdzielnie), uczelnie czy instytucje kultury.

„To początek wdrażania środków pożyczkowych z KPO. BGK będzie operatorem tych, wspierających zieloną transformację Polski, funduszy” - wyjaśnia Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.

W pierwszym etapie realizacji programu, w najbliższych miesiącach, udzielane będą pożyczki, które nie stanowią pomocy publicznej. Finansowanie może dotyczyć wyłącznie projektów zgodnych z zasadą Do No Significant Harm (DNSH), czyli nieczynienia znaczącej szkody środowisku.

Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast jest udzielana na okres nawet do 20 lat. Jej oprocentowanie (w zależności od projektu i statusu podmiotu ubiegającego się o środki) wynosi od 0 do 1 proc. W przypadku, kiedy inwestycja nie generuje przychodu i oszczędności kosztów, umorzone zostanie 5 proc. kapitału pożyczki. Karencja w spłacie kapitału wynosi do 24 miesięcy od daty zakończenia realizacji inwestycji.

Pożyczka nie wiąże się z prowizją ani opłatami za jej udzielenie i obsługę. Może sfinansować do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych netto (bez podatku VAT), z zastrzeżeniem posiadania zdolności kredytowej do jej spłaty.

Wnioski o udzielenie pożyczki należy składać elektronicznie do regionalnych oddziałów BGK.

Minimalna wartość wniosku to 2 mln zł, a maksymalna 500 mln zł. Jeden wniosek może obejmować kilka inwestycji, które, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, mogą być finansowane na podstawie odrębnych umów pożyczek. Nabór wniosków jest otwarty i realizowany w trybie ciągłym do momentu wyczerpania środków.

Umowę o pożyczkę można zawrzeć z BGK do 31 sierpnia 2026 r. Do końca 2027 r. pożyczkobiorcy mają czas na wypłatę środków, czyli muszą spełnić wszystkie wymagania związane z uruchomieniem pożyczki. Realizacja inwestycji musi zakończyć się najpóźniej do 31 grudnia 2030 roku.

Pożyczka może sfinansować także projekty już rozpoczęte, a nawet zakończone, o ile ich realizacji nie rozpoczęto przed 1.02.2020 r.

„Obchodzimy stulecie banku. Dziś, tak jak przed wiekiem, nasze wsparcie przyczynia się do realizacji misji BGK, którą jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski” – podsumował Tomasz Robaczyński.

Szczegóły dot. pożyczki oraz dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku dostępna jest na stronie internetowej BGK: https://www.bgk.pl/krajowy-plan-odbudowy/pozyczka-wspierajaca-zielona-transformacje-miast/#c33424

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 08.04.2024, 14:54
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii