Newsletter

Biznes i finanse

BUDIMEX SA (5/2022) Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach rozbudowy kompleksu wojskowego w m. Siedlce - wybór oferty Budimex S.A.

25.01.2022, 18:16aktualizacja: 25.01.2022, 18:18

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 5/2022

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 25 stycznia 2022 r. Skarb Państwa - Minister Obrony Narodowej w imieniu i na rzecz którego działa: "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" wybrało ofertę Budimexu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na: "Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach rozbudowy kompleksu wojskowego w m. Siedlce obejmujących m.in. budowę budynku hali sportowej, budynku magazynowo - socjalnego, kompleksu boisk, budynku kuchnio-stołówki wojskowej, dwóch magazynów wielobranżowych, budynku warsztatowego, myjni i stacji paliw dla wojskowych pojazdów mechanicznych oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z zagospodarowaniem terenu".

Wartość oferty: 215 527 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: do dnia 17.01.2025 r.

Okres gwarancji:

a) 3 lata na wszystkie roboty oraz urządzenia od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego poszczególnej Części Przedmiotu Umowy

b) 3 lata na zieleń od terminu końcowego wykonania nasadzeń zastępczych

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: Brak

Warunki płatności: termin płatności 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% Wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 100% Wynagrodzenia brutto

Naliczenie zastrzeżonej Kontraktem kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.01.2022, 18:16
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ