Newsletter

CAPITAL PARTNERS SA (13/2023) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych do przerwy

28.11.2023, 13:20aktualizacja: 28.11.2023, 13:22

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 13/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Capital Partners S.A. (dalej "Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 28 listopada 2023 r., podjęło zgodnie z porządkiem obrad uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 28 grudnia 2023 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki pod adresem: Warszawa, ulica Marszałkowska 126/134.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Wszystkie uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.11.2023, 13:20
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii