Newsletter

Biznes i finanse

CIS: 15. rocznica zaprzysiężenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego przed Zgromadzeniem Narodowym (komunikat)

23.12.2020, 11:26aktualizacja: 23.12.2020, 11:50

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

23 grudnia 2005 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i objął Urząd Prezydenta RP na pięcioletnią kadencję. W uroczystości uczestniczyli m. in. marszałkowie Sejmu i Senatu, byli prezydenci RP, przedstawiciele urzędów konstytucyjnych, duchowni i dyplomaci.

Zgodnie z art. 130 Konstytucji Lech Kaczyński złożył przysięgę. - Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg - mówił Prezydent.

W wygłoszonym orędziu Lech Kaczyński podkreślił wielką wagę wyboru Polaków, a także odpowiedzialność wobec oczekiwań i nadziei. - Jestem przekonany, że sens tej nadziei można określić słowami: sprawiedliwość, solidarność, uczciwość. Znaczenie tych słów, jeżeli odnieść się do życia społecznego, do międzyludzkich stosunków wiąże się ze sobą. Nie może być sprawiedliwości bez solidarności. Nie ma takiego mechanizmu, który pozwoliłby realizować zasadę solidarności bez uczciwości, w szczególności uczciwości tych, którzy podejmują decyzje dotyczące innych - zaznaczał Prezydent.

- Gdy chodzi o państwo, uczciwość łączy się ściśle z gotowością do traktowania sprawowania urzędów jako służby publicznej, którą odnieść trzeba do dobra wspólnego, do nieustannych zabiegów o jego realizację. Gdy mówimy o państwie jako całości, tym dobrem wspólnym jest dobro Polski, dobro narodu. Tam, gdzie chodzi o sferę pozapaństwową, uczciwość jest związana z gotowością do zachowań solidarnych, z samą solidarnością, która jest podstawowym spoiwem życia społecznego - akcentował w inauguracyjnym wystąpieniu Lech Kaczyński. I dodawał: - Tylko w oparciu o takie motywacje, w oparciu o dążenie do zapewnienia Polsce pomyślności w jej rozwoju, powiem więcej - jej wielkości, można dążyć do naprawy Rzeczypospolitej. Ta naprawa to zadanie konkretne, to usunięcie z naszego życia zjawisk patologicznych, a przede wszystkim wielkiej dziś przestępczości, szczególnie zaś przestępczości korupcyjnej.

W dalszej części przemówienia Prezydent mówił także o niwelowaniu różnić społecznych, rozwoju gospodarczym, bezpieczeństwie energetycznym, walce z przestępczością i bezrobociem. Lech Kaczyński przypomniał o dziedzictwie Jana Pawła II, a także o wartościach patriotycznych. - Naród jako wspólnota buduje się wokół tradycji. Nie wolno przeciwstawiać jej koniecznym zmianom, koniecznej modernizacji Polski. To jest sprzeczność wymyślona. To jest szkodliwy sposób myślenia. Największe sukcesy w Europie odnosili ci, którzy potrafili połączyć modernizację z dobrą tradycją.

Prezydent dużo miejsca poświęcił bezpieczeństwu - polityce obronnej i zagranicznej. Lech Kaczyński wysuwał na pierwszy plan suwerenność Polski. Przypominał też o wielkiej wadze relacji ze Stanami Zjednoczonymi i obecności w Unii Europejskiej. Prezydent wyeksponował też konieczność bardzo ścisłej współpracy z Litwą, Ukrainą, Łotwą oraz Estonią, a także Grupą Wyszehradzką.

- Polska bezpieczna, rozwijająca się, rozwiązująca problemy społeczne, odnosząca sukcesy, osadzona w tradycji i jednocześnie nowoczesna to cel, wokół którego mogą dziś jednoczyć się Polacy. Całe moje doświadczenie mówi, że dobra praca, uczciwe wykonywanie zadań, sprawiedliwe traktowanie ludzie jednoczy osoby różnych światopoglądów i życiorysów. Inne doświadczenia, te sprzed 20 i 30 lat pokazały, że historię tworzą ci, którzy mają odwagę działać. Na moich oczach niewielkie grupy opozycjonistów, kilkudziesięcioosobowy wolny związek zawodowy przekształcił się w wielki ruch narodowy „Solidarność” i mimo zadanych ciosów zwyciężył. Chcieć to móc. Te słowa, wydawałyby się nierozważne, towarzyszyły nam w tamtych trudnych, ale pięknych czasach. Towarzyszyły też twórcom naszej niepodległości, II Rzeczypospolitej - puentował 15 lat temu prezydent Lech Kaczyński.

Prezydentura Lecha Kaczyńskiego została tragicznie przerwana 10 kwietnia 2010 r. W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęła Para Prezydencka oraz 94 osoby - wszyscy członkowie polskiej delegacji, udającej się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

W kwietniu 2018 r. w Sejmie została odsłonięta tablica upamiętniająca śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ reb/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.12.2020, 11:26
Źródło informacji CIS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ