Newsletter

DEVELIA SA (39/2024) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Develia S.A. w dniu 16.05.2024 r.

16.05.2024, 17:16aktualizacja: 16.05.2024, 17:18

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 39/2024

Zarząd Develia S.A. ("Emitent" lub "Spółka") zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16 maja 2024 r.

1. OTWARTY FUNUSZ EMERYTALNY "ZŁOTA JESIEŃ"

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 85.289.660 akcji co uprawniało w dniu 16.05.2024 r. do 27,71 % głosów oraz stanowi 18,86 % ogólnej liczby głosów.

2. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY:

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 83.470.921 co uprawniało w dniu 16.05.2024 r. do 27,12 % głosów oraz stanowi 18,46 % ogólnej liczby głosów.

3. ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 78.023.228 akcji co uprawniało w dniu 16.05.2024 r. do 25,35 % głosów oraz stanowi 17,25 % ogólnej liczby głosów.

4. GENERALI OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 45.927.819 co uprawniało w dniu 16.05.2024 r. do 14,92 % głosów oraz stanowi 10,15 % ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.05.2024, 17:16
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ