Newsletter

DEVELIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr

23.05.2024, 17:22aktualizacja: 23.05.2024, 17:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia S.A.
Aktywa trwałe 478 182 432 208 111 182 99 404
Aktywa obrotowe 3 187 749 3 181 553 741 182 731 728
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 193 236 194 305 44 929 44 688
Aktywa razem 3 859 167 3 808 066 897 293 875 820
Kapitał własny 1 634 220 1 548 422 379 971 356 123
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 632 920 1 546 858 379 669 355 763
Udziały niekontrolujące 1 300 1 564 302 360
Zobowiązania długoterminowe 692 620 707 757 161 041 162 777
Zobowiązania krótkoterminowe 1 518 067 1 537 627 352 965 353 640
Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży 14 260 14 260 3 316 3 280
Wartość księgowa kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR) 3,61 3,46 0,84 0,80
Przychody ze sprzedaży 401 612 257 224 92 942 54 723
Zysk brutto ze sprzedaży 133 496 90 392 30 894 19 230
Zysk/(Strata) netto 84 400 58 042 19 532 12 348
Zysk/(Strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 84 664 58 051 19 593 12 350
Zysk/(Strata) netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym (264) (9) (61) (2)
Zysk/(Strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) - podstawowy 0,19 0,13 0,04 0,03
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Develia S.A.
Aktywa razem 3 331 319 3 134 158 774 563 720 828
Kapitał własny 1 572 018 1 464 070 365 509 336 723
Zysk netto 107 124 35 813 24 791 7 619

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.05.2024, 17:22
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ