Newsletter

Digital Skills for the Future Workforce - the role of social partners - konferencja podsumowująca projekt „Better Skilled”

29.02.2024, 08:00aktualizacja: 29.02.2024, 09:19

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Konferencja podsumowująca projekt „Better Skilled” w Brukseli
Konferencja podsumowująca projekt „Better Skilled” w Brukseli
Zapewnienie udanej transformacji cyfrowej nie jest możliwe bez inwestycji w niezbędne kompetencje, szczególnie w kontekście postępującej automatyzacji i robotyzacji. Umożliwienie ludziom pracy w nowym środowisku cyfrowym wymaga ukierunkowania na wyposażenie pracowników w cyfrowe umiejętności.

W dniu 21 lutego br. w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli odbyła się konferencja na temat umiejętności cyfrowych, będąca podsumowaniem realizowanego przez Konfederację Lewiatan projektu pn. „Better Skilled” dofinansowanego przez Unię Europejską.

Konferencja w EKESie odbyła się z udziałem Stefano Mallia - Prezydenta Grupy Pracodawców w EKES, Michaela Horgan’a (Komisja Europejska), Joanny Napierały (Cedefop), przedstawicieli organizacji pracodawców: Alfonso Balsamo (Confindustria), Siham Saidi (MEDEF), Sławomir Szymczak (Konfederacja Lewiatan) oraz związków zawodowych Tatjana Babrauskienė (LEaSTU), którzy rozmawiali o przyszłym zapotrzebowaniu na umiejętności cyfrowe oraz znaczeniu polityk i strategii cyfrowych w UE. Uczestnicy podzielili się dobrymi praktykami oraz omówili rozwiązania i priorytety w kontekście nowych potrzeb rynku pracy. W wydarzeniu udział wzięli także przedstawiciele innych organizacji pracodawców (VBO FEB, BDA, DA), stałych przedstawicielstw ze Szwecji, Danii i Węgier oraz firm należących do Konfederacji Lewiatan.

Wskazano na kilka kluczowych kwestii. Ze względu na szybką transformację cyfrową zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe nigdy nie było większe i w najbliższej dekadzie będzie nadal rosło. Między państwami członkowskimi istnieją znaczne różnice w osiąganiu ustalonych celów w zakresie opanowania podstawowych umiejętności cyfrowych. Program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” ustanowił cel dla państw UE na 2030 r. na poziomie 80% osób w wieku 16-74 lata, którzy powinni posiadać podstawowe umiejętności cyfrowe. Polska obecnie pozostaje w tyle na poziomie 43-46%. Podkreślono, że pracownicy nie zostaną zastąpieni przez sztuczną inteligencję, jednak pracownicy posiadający umiejętności pracy z AI zastąpią pracowników niezaznajomionych z tymi umiejętnościami. Inwestowanie w umiejętności nauczycieli powinno stać się priorytetem, aby transformacja cyfrowa przynosiła korzyści każdemu. W ramach tzw. dualnej transformacji, potrzeba także podejścia, które integruje rozwój umiejętności ekologicznych i cyfrowych. W celu rozwijania umiejętności cyfrowych pracowników kluczową rolę odgrywają partnerzy społeczni.

1

Projekt pt.: Budowanie potencjału i wewnętrznej ekspertyzy Konfederacji Lewiatan w zakresie umiejętności i kompetencji w miejscu pracy po pandemii COVID-19 (Better Skilled).

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i wyrażone opinie są jednak wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają przepisy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. W związku z powyższym ani Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Źródło informacji: Konfederacja Lewiatan
 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.02.2024, 08:00
Źródło informacji Konfederacja Lewiatan
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ