Newsletter

DIGITREE GROUP SA (5/2024) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

12.02.2024, 13:11aktualizacja: 12.02.2024, 13:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 5/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 12.02.2024 r. wpłynęło do Emitenta od Akcjonariusza Polinvest 7 S.a.r.l. zgłoszenie kandydatury Pana André Mierzwa na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgłoszenie wpłynęło w związku ze zwołanym na dzień 06.03.2024 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta oraz punktem 7 porządku obrad, przewidującym podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. Do zgłoszenia dołączono wszystkie niezbędne dokumenty, zgodnie z § 26 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A., w tym przede wszystkim zgodę na powołanie do Rady Nadzorczej, oświadczenie o niezależności, a także życiorys oraz kwalifikacje kandydata, które wraz ze zgłoszeniem kandydatury stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 12.02.2024, 13:11
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii