Newsletter

DIGITREE GROUP SA (6/2024) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu, przedłużającego okres finansowania.

12.02.2024, 14:30aktualizacja: 12.02.2024, 14:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 6/2024

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 21/2020 z dnia 01.07.2020 r., nr 16/2021 z dnia 11.06.2021 r., nr 08/2022 z dnia 14.02.2022 r. oraz nr 03/2023 z dnia 07.02.2023 r. Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 12.02.2024 r. spółka zależna od Emitenta, tj. INIS sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku ("INIS"), zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("Bank") aneks do umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 01.07.2020 r. w formie odnawialnej linii kredytowej ("Kredyt"). Powyższy aneks wydłuża spółce INIS okres finansowania w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych i 00/100) o 12 (dwanaście) miesięcy, tj. do dnia 14.02.2025 r. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych, powiększonej o marżę Banku.

Kredyt zabezpieczony jest w następujący sposób:

a) gwarancją udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w kwocie stanowiącej 60,00% przyznanej kwoty kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące;

b) wekslem in blanco wystawionym przez INIS wraz z deklaracją wekslową, poręczonym przez Digitree Group S.A., Sales Intelligence sp. z o.o., Salelifter sp. z o.o., JU: sp. z o.o., Fast White Cat S.A.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.02.2024, 14:30
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii