Newsletter

Dokumenty i procedury to główne bariery dla firm zatrudniających Ukraińców

03.02.2023, 11:56aktualizacja: 03.02.2023, 12:08

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Konfederacja Lewiatan
Konfederacja Lewiatan
Pracodawcy chcący zaangażować do pracy obywateli Ukrainy napotykają na wiele trudności w procesie zatrudnienia. Ich zdaniem główne bariery to formalności. Wyzwania związane z zatrudnianiem Ukraińców przedstawione zostały na Kongresie Praca 4.0. „Przewidzieć jutro - rynek pracy w dobie niepewności”. Konfederacja Lewiatan wspiera firmy w pokonaniu tych przeszkód.

Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców „Zatrudnienie obywateli Ukrainy przebywających w Polsce od 24 lutego 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” to jeden z efektów pilotażowego programu „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich i EOG na zlecenie Lewiatana przez firmę Jobs First, w którym przygotowano do pracy w Polsce grupę Ukraińców. Urząd Pracy miasta stołecznego Warszawy również aktywizował wybrane do programu 100 osób.

Formalności odstraszają pracodawców

Pracodawcy, szczególnie z sektora MŚP, mają niewielką wiedzę i doświadczenie w zakresie procedur i zasad zatrudniania cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy. Najtrudniejsze jest dla nich poradzenie sobie z niezbędnymi formalnościami.

Andrii Romanchuk, adwokat, partner w EUCON Legal Group: „Największe wyzwanie to długi czas na otrzymanie karty pobytu przez obywatela Ukrainy. Do zatrudnienia obcokrajowca niezbędne jest wypełnienie wielu wniosków urzędowych. To znacznie utrudnia proces legalizacji pobytu i pracy pracownika” - zaznacza.

Sławomir Skrobek, menedżer zarządzający w firmie G&G Studio Sp. z o.o.:

„Jako firma chcąca zatrudnić obcokrajowców musieliśmy wypełnić wiele dokumentów, które trzeba było przedstawić w różnych instytucjach. Zatrudniając, nie byliśmy do końca świadomi, co jest wymagane przez prawo i urzędy” - mówi.

Jan Szczucki, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego EMAG-SERWIS Sp. z o.o.:

„Nieznane formalności odstraszają i mogą być powodem, że niewiele polskich firm decyduje się na zatrudnienie Ukraińców. Pomocne było więc przygotowanie kandydatek w ramach projektu - przyszły do nas ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, nie wkładaliśmy dodatkowego wysiłku w zapoznawanie się z koniecznymi formalnościami i ich załatwianiem w urzędach” - dodaje Jan Szczucki.

Patryk Bubła, prezes Spółdzielni Socjalnej Zielona, z-ca dyrektora w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie:

„Barierą jest brak jednolitości dokumentów osób z Ukrainy. Część nie ma paszportu, niektóre mają nieważne. Dokumenty związane z nadaniem nr PESEL nie we wszystkich przypadkach są jednolite. Powodowało to potrzebę weryfikacji. Działania te są zazwyczaj po stronie pracodawcy, co utrudnia i dodatkowo obciąża firmy” - podkreśla.

Bernadetta Pasiut, z-ca kierownika Sekcji Utrzymania Czystości w jednym ze szpitali: „Zatrudniając obcokrajowców, większość zakładów pracy musi pokonać barierę językową. Problemem jest też tłumaczenie dokumentów niezbędnych dla pracodawcy”.

Więcej wypowiedzi pracodawców, którzy zatrudnili Ukraińców w ramach projektu Lewiatana TUTAJ.

Ósma edycja Kongresu Praca 4.0 Konfederacji Lewiatan

Podczas trzech dni spotkań, paneli i warsztatów Kongresu Praca 4.0 uczestnicy, przedstawiciele biznesu, administracji, praktycy HR dyskutowali o wyzwaniach rynku pracy, zmianach w prawie pracy oraz wsparciu dla pracodawców.

W trakcie panelu „Cudzoziemcy na polskim rynku pracy” przedstawiono wnioski z realizacji projektu „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy”. Kongres Praca 4.0 odbył się w hotelu Novotel Centrum w Warszawie oraz online.

Wyzwania na rynku pracy

Barbara Socha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej wzięła udział w panelu „Wyzwania rynku pracy w zmieniającej się rzeczywistości”: „Wśród pracowników przeważają obecnie 40-latkowie z wyżu demograficznego z lat 80., ale już grupa 20-latków, którzy teraz właśnie wchodzą na rynek, jest zdecydowanie mniej liczna. To będzie miało wpływ na rynek pracy. Mamy dwie niewykorzystane grupy: osoby niepełnosprawne i młode kobiety, dla których nie ma ofert pracy na niepełny etat. Młode kobiety chcą pracować, ale oczekują elastycznej organizacji pracy. Pracodawcy tego do końca nie rozumieją. Jeśli nie rozwiążemy deficytu pracowników, gospodarka nie będzie się szybko rozwijała” - powiedziała.

Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan:

„Rośnie frustracja pracowników i pracodawców. Młodzi czują się zagubieni, nie wiedzą, jak odnaleźć się w przyszłości, brakuje im pewności. Z kolei pracodawcy nie rozumieją młodych pracowników, którzy oczekują innego systemu pracy, większej elastyczności. Jest dwustronna frustracja” - podkreślił.

Firmy oczekują umiejętności praktycznych

Prof. Agnieszka Wojtczuk-Turek, dyrektorka Instytutu Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej:

„Najważniejsze wyzwania to niedobór pracowników i budowanie inkluzywnego rynku. Brakuje wielu specjalistów w różnych dziedzinach, np. od sztucznej inteligencji. Ale chodzi również o integrowanie i przyciąganie na rynek pracy osób młodych, starszych i kobiet” - zauważyła.

Ewa Fiedor, Apprenticeship Senior Program Manager w Amazon:

„Pracodawcy oczekują od kandydatów wiedzy i umiejętności praktycznych, które w niewystarczającym stopniu są dostarczane przez obecny system edukacji. Chcemy, by dobrą praktyką rynkową stało się wdrażanie atrakcyjnych programów stażowych, jak Program Rozwoju Talentów Amazon, który dał już prawie 200 osobom możliwość odbycia dwuletniego, dobrze płatnego stażu na umowie o pracę” - powiedziała.

Różnorodność się opłaca

O równości szans na rynku pracy i roli kobiecego przywództwa w biznesie mówiła Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan: „Temat różnorodności jest bardzo ważny z ekonomicznego punktu widzenia. Niestety, pandemia Covid-19, kryzys gospodarczy spowodowały, że udział kobiet w parlamentach, rządach czy radach nadzorczych nie wzrósł, a nawet mamy do czynienia z regresem. Na 146 państw Polska zajmuje dopiero 77. miejsce pod względem równości płci na świecie. Tymczasem różnorodność we władzach spółek przynosi wymierne korzyści biznesowe, wynikające z wyboru osób na najwyższe stanowiska z całej dostępnej puli talentów” - powiedziała Henryka Bochniarz.

Patroni Kongresu Praca 4.0 - patronat honorowy: Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Państwowy Inspektorat Pracy; partner główny: Amazon; partnerzy wspierający: Expansio, IGT, PCS/Littler; partnerzy merytoryczni: Norway grants, IBE Instytut Badań Edukacyjnych, SGH, TAKpełnosprawni, Zintegrowany System Kwalifikacji; partnerzy medialni: „Magazyn Rekruter”, „My Company”, „Perspektywy”, „Personel & Zarządzanie”, „Warsaw BusinessJournal”.

Źródło informacji: Konfederacja Lewiatan

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 03.02.2023, 11:56
Źródło informacji Konfederacja Lewiatan
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ