Newsletter

ED INVEST SA (12/2024) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta Umowy o budowę samodzielnego lokalu usługowego mającej na celu jego nabycie

11.06.2024, 19:39aktualizacja: 11.06.2024, 19:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 12/2024

Zarząd ED invest S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 11 czerwca 2024 roku spółka zależna SOEDI4 Sp. z o.o. (dalej Nabywca) podpisała ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Gocław Lotnisko" z siedzibą w Warszawie Umowę o budowę samodzielnego lokalu usługowego (dalej Umowa) znajdującego się na parterze budynku zlokalizowanego w inwestycji realizowanej przez Spółkę "WILGA" bud. AB (dalej Budynek) przy ul. Umińskiego 2 w Warszawie o powierzchni ok. 812,96 m (dalej Lokal) za łączną kwotę 7 723 120,00 zł netto plus VAT. Płatność będzie realizowana w dwóch transzach 50 000,00 zł w terminie 30 dni od podpisania niniejszej Umowy, zaś pozostała część ceny w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru Lokalu. Zgodnie z treścią Umowy Spółdzielnia przeniesie na rzecz Nabywcy, w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego, prawo odrębnej własności Lokalu, wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego przenoszącej prawo odrębnej własności Lokalu, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym spełni się ostatnia z okoliczności: (i) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynku, (ii) odbiór przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy przez Nabywcę oraz (iii) wpłata na rachunek bankowy przez Nabywcę łącznej kwoty brutto wskazanej w Umowie. Przewidywany termin zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu przypada na koniec trzeciego kwartału br.

Grupa ED invest S.A. zamierza konsekwentnie realizować swoje plany polegające na budowie silnej Grupy Kapitałowej posiadającej stabilną pozycję w segmencie budowlanym, intensywnie rozwijać się w segmencie deweloperskim działając w sektorze mieszkaniowym wielorodzinnym i jednorodzinnym oraz rozwijać obszar wynajmu powierzchni komercyjnych pod sklepy (typu dyskont), o czym Zarząd Spółki informował w Sprawozdaniu Zarządu za rok 2023 i w skonsolidowanym raporcie za I kw. 2024 r. Umowa jest pierwszą z serii umów nabycia powierzchni komercyjnych w celu ich wynajmu. Celem Grupy jest dywersyfikacja biznesowa poprzez zbudowanie portfolio powierzchni komercyjnych zapewniającego za kilka lat stały pasywny dochód, będący uzupełnieniem przychodów osiąganych z działalności deweloperskiej i budowlanej, przy czym nie można wykluczyć partykularnych transakcji sprzedaży takich aktywów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.06.2024, 19:39
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ