Newsletter

ED INVEST SA Raport okresowy kwartalny 3/2022 Q

25.11.2022, 00:20aktualizacja: 25.11.2022, 00:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny 3/2022 Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Przychody ze sprzedaży 47 178 36 732 10 064 8 058
Koszty sprzedaży produktów i usług 34 444 25 061 7 347 5 498
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 075 6 572 1 509 1 442
Zysk (strata) brutto 6 938 6 006 1 480 1 318
Zysk (strata) netto 5 506 5 311 1 175 1 165
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 105 10 307 1 089 2 261
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -412 -7 -88 -2
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 085 -4 560 -2 364 - 1000
Przepływy pieniężne netto -6 392 5 740 -1 364 1 259
Aktywa razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 90 231 84 617 18 529 18 397
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 021 7 475 1 442 1 625
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 854 13 218 4 898 2 874
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 59 356 63 923 12 189 13 898
Kapitał akcyjny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 619 619 127 135
Średnia ważona liczba akcji 9 909 350 9 909 350 9 909 350 9 909 350
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,56 0,54 0,12 0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,56 0,54 0,12 0,12
Średnia ważona ilość akcji (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 909 350 9 909 350 9 909 350 9 909 350
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,99 6,45 1,23 1,40
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,99 6,45 1,23 1,40

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.11.2022, 00:20
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.