Newsletter

EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr

17.05.2024, 20:54aktualizacja: 17.05.2024, 20:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 710 6 706 4 099 1 427
Koszty działalności operacyjnej 11 141 3 664 2 578 779
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 208 2 929 742 623
Zysk (strata) brutto 3 726 2 192 862 466
Zysk (strata) netto 3 493 1 651 808 351
Aktywa trwałe 181 274 177 655 42 148 40 030
Aktywa obrotowe 28 998 29 673 6 742 6 686
Kapitał własny 119 434 115 941 27 769 26 125
Kapitał zakładowy 4 995 4 995 1 161 1 126
Zobowiązania długoterminowe 60 729 62 109 14 120 13 995
Zobowiązania krótkoterminowe 30 108 29 278 7 000 6 597
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 23,91 23,21 5,56 5,23
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 718 -1 124 860 -239
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 879 -566 -1 129 -120
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 365 -434 -547 -92
Liczba udziałów/akcji w sztukach 4 998 450 4 998 450 4 998 450 4 998 450
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,70 0,33 0,16 0,07
Korporacja Gospodarcza Efekt SA. (Jednostka)
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 678 6 447 1 545 1 372
Koszty działalności operacyjnej 2 947 3 444 682 733
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 400 3 039 787 647
Zysk (strata) brutto 3 465 3 027 802 644
Zysk (strata) netto 3 232 2 486 748 529
Aktywa trwałe 107 440 103 821 24 981 23 878
Aktywa obrotowe 19 928 25 727 4 633 5 917
Kapitał własny 65 329 62 097 15 190 14 282
Kapitał zakładowy 4 995 4 995 1 161 1 149
Zobowiązania długoterminowe 43 030 44 863 10 005 10 318
Zobowiązania krótkoterminowe 19 009 22 588 4 420 5 195
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 13,08 12,43 3,04 2,86
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 364 -1 132 547 -241
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 879 -566 -1 129 -120
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -378 -433 -87 -92
Liczba udziałów/akcji w sztukach 4 998 450 4 998 450 4 998 450 4 998 450
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,65 0,50 0,15 0,11

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.05.2024, 20:54
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii