Newsletter

EKF 2023: dla sektora bankowego ważne jest odbudowanie pozycji kapitałowej

07.06.2023, 19:20aktualizacja: 09.06.2023, 13:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PAP/T. Klepczyński (1)
PAP/T. Klepczyński (1)
Sektor bankowy czekają trudne wyzwania geopolityczne, regulacyjne, technologiczne i konsumenckie, do których należy przede wszystkim niewystarczająca ilość kapitału na niezbędne inwestycje związane z obronnością czy zieloną transformacją. Z punktu widzenia strategii ekonomicznej państwa należy więc wspierać banki, by mogły finansować dalszy rozwój polskiej gospodarki – uważają prezesi największych banków w Polsce.

„Mapa wyzwań przed sektorem bankowym” została zaprezentowana na zakończenie 13. Europejskiego Kongresu Finansowego podczas tradycyjnej Debaty Prezesów.

50 proc. prezesów największych banków w Polsce uznało za największe wyzwania stojące przed sektorem bankowym: wojnę w Ukrainie, technologiczną rywalizację między USA i Chinami, rosnący protekcjonizm państwowy, brak stabilności otoczenia prawnego oraz wysokie koszty regulacyjne i fiskalne. Ponadto: zatrzymanie odpływu inwestorów, erozję stosunków zobowiązaniowych, a także brak przewidywalności stanowisk i interpretacji w zakresie kredytów hipotecznych oraz bezpieczeństwo klienta i banku w obszarze cyfrowym.

„Jesteśmy w sytuacji niepewności geopolitycznej. Musimy się do tego przyzwyczaić i adaptować do nowych zaskoczeń oraz zagrożeń. Tymczasem polski sektor bankowy ma za mało kapitału, niezbędnego na obronność czy zieloną transformację. Dlatego dla sektora bankowego ważne jest odbudowanie pozycji kapitałowej, a tu najważniejsze stają się kwestie regulacyjne” – podkreślał Paweł Preuss, Partner EY, Lider Rynków Finansowych w Polsce.

Z danych makroekonomicznych przedstawionych podczas Europejskiego Kongresu Finansowego wynika, że na poziomie makro polski sektor finansowy jest na granicy możliwości wytwórczych, konsumpcja spada, inflacja w średnim i dłuższym terminie będzie większa niż zakładano (może na trwale wyhamować w okolicach 5 proc.), a skomplikowane regulacje odstraszają zagranicznych inwestorów.

Tadeusz Białek, prezes zarządu Związku Banków Polskich dowodził, że sektor bankowy się kurczy. Kapitały własne banków w stosunku do PKB spadają, wynik finansowy netto ponad dwa razy niższy niż 12 lat temu, a potrzeba finansowania rozwoju gospodarki mierzy się z niedostatkiem środków na kredyty.

„Niedopasowanie kapitału w bankach w stosunku do potrzeb gospodarki prowadzi do marginalizacji sektora bankowego. Do tego banki stoją przed wieloma zagrożeniami oraz ryzykiem finansowym i prawnym. Np. sporami dotyczącymi kredytów frankowych czy stawki WIBOR. Koszty tego ryzyka wzrastają i rozszerzają się na kolejne produkty bankowe” – stwierdził Tadeusz Białek.

Również w opinii Marka Lusztyna, wiceprezesa zarządu ds. zarządzania ryzykiem, mBank S.A. z powodu znacznych obciążeń sektora, które zostały spowodowane m.in. wakacjami kredytowymi, pozyskanie kapitału z rynku jest trudne, a banki, skazane na wzrost organiczny, nie są atrakcyjne dla inwestorów.

„Wiarygodność państwa polskiego na zewnątrz jest słabsza niż kiedyś. Wprawdzie ryzyko związane z upadkiem dużego banku jest istotnie mniejsze, jednak zdolność pozyskiwania kapitału z zewnątrz staje przed dużym znakiem zapytania. Należy więc zwiększyć stabilność sektora i zaufanie do niego dla inwestorów z zagranicy” – powiedział Marek Lusztyn.

Przemysław Gdański, prezes zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A., skomentował słowa swojego przedmówcy mówiąc, że sektor bankowy się kurczy i poddaje erozji, bo jest poddawany nadmiernym obciążeniom fiskalnym i pozafiskalnym.

Zobrazował to danymi, które pokazują, że w 2014 r. zwrot na kapitale netto zapewniał Polsce piąte miejsce wśród krajów Unii Europejskiej, a obecnie znajduje się ona na 20 miejscu w UE.

„Jeżeli chodzi o transformację energetyczną, powinniśmy co roku inwestować 70-100 mld zł. Takie środki mogą pochodzić tylko z sektora bankowego. Musimy też finansować inwestycje w obronność i w potencjalny udział polskich firm w odbudowie Ukrainy, a także musimy dostarczyć kapitał dłużny – jak nie rozwiążemy kwestii kredytów walutowych, polska gospodarka będzie się wolniej rozwijać” – podkreślał prezes BNP Paribas.

O zagrożeniach wynikających z wdrożenia do sektora bankowego nowych technologii, związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji mówił Piotr Alicki, prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

„Sztuczna inteligencja (AI) czy rozwiązania chmurowe są rozpatrywane zarówno z perspektywy potencjału biznesowego, jak i zagrożeń, jakie ze sobą niosą. Obie perspektywy mają duże znaczenie, ale zagrożenia są pilniejsze do zaadresowania, również przy zastosowaniu AI” – zaznaczył Piotr Alicki.

Wypowiedzi części prezesów tchnęły jednak optymizmem. Dariusz Szwed, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego podkreślał, że pomimo wyzwań sektor bankowy jest stabilny, niezagrożony i przezwyciężył trudności.

„Daliśmy radę, mimo tego, że wyzwania spowodowały pewną nerwowość. Sektor nie był jednak ani przez chwilę zagrożony. Mamy też bardzo dobry nadzór finansowy. Najważniejsze, byśmy mówili jednym głosem” – podkreślał Dariusz Szwed.

W podobnym duchu wypowiadał się Adam Marciniak, prezes zarządu VeloBank S. A.

„Nasz sektor jest bardzo bezpieczny, potrafi reagować na sytuacje skrajne. Przykładem jest procedura resolution. Udało się ją wdrożyć bardzo szybko i skutecznie. Bank to nie są mury - to talenty, ludzie. Musimy odzyskać naszą przewagę we wdrażaniu innowacji” - powiedział Adam Marciniak.

W opinii Brunona Bartkiewicza, prezesa zarządu ING Bank Polska S.A. sektor bankowy czeka ogromna praca ponad podziałami, ponieważ kreuje się nowa rzeczywistość.

„Świat będzie wyglądał inaczej. Zbrojeniówka, zielona transformacja, przebudowa sieci energetycznej, Ukraina, programy społeczne – potrzebujemy ogromnych nakładów inwestycyjnych. Jednak gospodarka jest w dobrym stanie, mamy dużą sferę usług, świetny przemysł, wysoki stopień cyfryzacji oraz prawdziwą kopalnię talentów. My, bankowcy, jesteśmy tylko w tle, zobowiązani do służenia i wspierania tych przedsięwzięć” – mówił Brunon Bartkiewicz.

13. Europejski Kongres Finansowy odbywał się w dniach 5-7 czerwca 2023 r. w Sopocie.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 07.06.2023, 19:20
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ