Newsletter

ENEA SA (70/2022) Udzielenie gwarancji korporacyjnej za zobowiązania ENEA Trading

24.11.2022, 21:42aktualizacja: 24.11.2022, 21:43

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 70/2022

Zarząd ENEA S.A. ("Emitent") informuje, że 24 listopada 2022 roku udzielił gwarancji korporacyjnej na rzecz J.P. Morgan SE ("J.P. Morgan") za zobowiązania spółki zależnej ENEA Trading sp. z o.o. ("Spółka Zależna") do kwoty 300.000.000 USD. Zobowiązania obejmują wierzytelności pieniężne J.P. Morgan wobec Spółki Zależnej z tytułu transakcji terminowych związanych z uprawnieniami do emisji CO2, zawieranymi przez Spółkę Zależną.

Gwarancja korporacyjna obejmuje zobowiązania Spółki Zależnej wobec J.P. Morgan istniejące w dacie zawarcia gwarancji korporacyjnej. Emitent może wypowiedzieć niniejszą gwarancję korporacyjną ze skutkiem natychmiastowym, przekazując zawiadomienie do J.P. Morgan o wypowiedzeniu, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 dni roboczych.

Jednocześnie, w związku z udzieleniem gwarancji korporacyjnej, Emitent oraz Spółka Zależna zawarły tego samego dnia umowę porozumienia, regulującą w szczególności formę zabezpieczenia zobowiązań Spółki Zależnej wobec Emitenta, a także wynagrodzenie dla Emitenta z tytułu udzielenia przedmiotowej gwarancji, które zostało ustalone na warunkach rynkowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.11.2022, 21:42
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.