Newsletter

ENERGA SA (46/2022) Wyrok sądu w sprawie z powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA

01.12.2022, 14:02aktualizacja: 01.12.2022, 14:03

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 46/2022

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 82/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. oraz nr 7/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. Zarząd spółki Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 1 grudnia br. powziął informację o wydaniu w dniu 30 listopada 2022 r. przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy, wyroku w którym sąd orzekł o:

1) oddaleniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 269.139.114 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii AA oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLENERG00022 ("Uchwała");

2) uchyleniu Uchwały;

3) zasądzeniu od Spółki na rzecz powodów kosztów sądowych.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym i nie są znane motywy rozstrzygnięcia. Wyrok nie jest prawomocny.

Spółka nie zgadza się z ww. wyrokiem w części, w jakiej uchyla Uchwałę, wystąpi o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku i podejmie decyzje co do dalszych kroków prawnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.12.2022, 14:02
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ