Newsletter

ERBUD SA (17/2024) Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. w dniu 16 maja 2024 r

16.05.2024, 17:37aktualizacja: 16.05.2024, 17:38

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 17/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą Warszawie ("Spółka"), w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 16 maja 2024 r. ("ZWZ") wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad ZWZ do protokołu obrad nie zostały zgłoszone sprzeciwy w stosunku do żadnej z podjętych uchwał. ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Podczas obrad ZWZ nie zostały poddane pod głosowanie żadne uchwały, które nie zostałyby podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) - 9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.05.2024, 17:37
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ