Newsletter

ERBUD SA (20/2024) Powołanie członków Rady Nadzorczej ERBUD S.A.

16.05.2024, 18:02aktualizacja: 16.05.2024, 18:03

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 20/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą Warszawie ("Spółka"), informuje, że w dniu 16 maja 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej, na wspólną 3-letnią kadencję, która rozpoczęła się w dniu 11 maja 2021 r., następujące osoby:

1. Panią Sylwię Hałas-Dej, oraz

2. Pana Seweryna Kubickiego.

Zgodnie z treścią uchwały w sprawie powołania Pana Seweryna Kubickiego do Rady Nadzorczej Spółki, powołanie Pana Seweryna Kubickiego do Rady Nadzorczej Spółki stanie się skuteczne z dniem dokonania rejestracji zmiany § 11 ust. 1 Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez wyżej wymienione osoby, nie prowadzą one w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Zgodnie z oświadczeniami nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 maja 2024 r. wyznaczyło Pana Michała Otto do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na bieżącą 3-letnią kadencję, która rozpoczęła się w dniu 11 maja 2021 r.

W związku z powyższym, aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

1. Pan Roland Bosch - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2. Pan Michał Otto - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

3. Pan Albert Dürr,

4. Pani Sylwia Hałas-Dej,

5. Pani Beata Jarosz,

6. Pan Janusz Reiter, oraz

7. Pan Michał Wosik.

Załączniki:

1. Życiorys Pani Sylwii Hałas-Dej,

2. Życiorys Pana Seweryna Kubickiego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.05.2024, 18:02
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii