Newsletter

ERBUD SA (22/2024) Powołanie członków Zarządu ERBUD S.A. na nową kadencję

16.05.2024, 18:31aktualizacja: 16.05.2024, 18:32

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 22/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą Warszawie ("Spółka"), informuje, że w dniu 16 maja 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu, na nową wspólną 3-letnia kadencję rozpoczynająca się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r., następujące osoby:

1. Pana Dariusza Grzeszczaka, któremu jednocześnie zostanie powierzona funkcja Prezesa Zarządu,

2. Panią Agnieszkę Głowacką, której jednocześnie zostanie powierzona funkcja Wiceprezes Zarządu,

3. Pana Jacka Leczkowskiego, któremu jednocześnie zostanie powierzona funkcja Wiceprezes Zarządu,

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje życiorysy nowo powołanych Członków Zarządu.

Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez wyżej wymienione osoby, nie prowadzą one w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Zgodnie z oświadczeniami nowo powołanych Członków Zarządu, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załączniki:

1. Życiorys Pana Dariusza Grzeszczaka,

2. Życiorys Pani Agnieszki Głowackiej,

3. Życiorys Pana Jacka Leczkowskiego,

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.05.2024, 18:31
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ