Newsletter

ERBUD SA (27/2024) Podpisanie znaczącej umowy o wartości 73 mln PLN netto na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nowego budynku Oddziału IPN w Krakowie".

07.06.2024, 14:21aktualizacja: 07.06.2024, 14:23

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 27/2024

Zarząd Erbud SA (Emitent) informuje, że w dniu 07.06.2024 podpisał znaczącą umowę o wartości 73 mln PLN netto na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nowego budynku Oddziału IPN w Krakowie" na niżej opisanych warunkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1 Data zawarcia kontraktu 07.06.2024r.

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Janusza Kurtyki 1

3 Wartość kontraktu 72 983 000,00 zł netto

4 Przedmiot kontraktu Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nowego budynku Oddziału IPN w Krakowie"

5 Miejsce wykonywania kontraktu Kraków, ul. Rękawka 41

6 Terminy realizacji ETAP I Projektowanie - 12 miesięcy (od daty zawarcia umowy)

ETAP II Realizacja - 30 miesięcy (od daty zakończenia Etapu I)

7 Warunki płatności Fakturowanie częściowe, termin płatności 30 dni

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) Okres gwarancji należytego wykonania- 43 miesiące od podpisania umowy

Wartość gwarancji należytego wykonania- kwota 4 488 454,50 zł

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) Okres gwarancji naprawy wad i usterek- 61 miesięcy i 15 dni od obioru końcowego

Wartość gwarancji naprawy wad i usterek 1 346 536,35 zł

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres:

a) 96 miesięcy od daty odbioru nie zwierającego Wad przedmiotu Umowy - w przypadku Dokumentacji projektowej,

b) 60 miesięcy od daty Odbioru końcowego nie zawierającego Wad przedmiotu Umowy - w pozostałym zakresie objętym przedmiotem Umowy. Gwarancja nie wpływa na środki ochrony prawnej, które przysługują Zamawiającemu z mocy prawa w przypadku braku zgodności odebranego przedmiotu Umowy z Umową.

11 Kary Wartość maksymalnego ograniczenia kar- 20,00 % wartości umowy

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 07.06.2024, 14:21
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ