Newsletter

Europejskie działy i agencje komunikacji wciąż mają trudności z osiągnięciem cyfrowej dojrzałości; wideokonferencje szybko zyskują popularność w komunikacji z interesariuszami; rola doradcy i trenera może otworzyć nowe możliwości przed specjali

24.05.2021, 08:58aktualizacja: 24.05.2021, 09:36

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się tegoroczna edycja największego na świecie badania dotyczącego strategicznej komunikacji i public relations. W ramach European Communication Monitor przebadano ponad 2600 profesjonalistów z 46 krajów, uzyskując następujące wyniki:

- Transformacja cyfrowa jest w toku, ale niewiele działów i agencji komunikacji osiągnęło dojrzałość - 39,2 procent praktyków w całej Europie określa swoją jednostkę jako niedojrzałą zarówno w zakresie cyfryzacji komunikacji z interesariuszami, jak i budowania infrastruktury cyfrowej;

- Wideokonferencje zostaną z nami - są częściej wykorzystywane do komunikacji z pracownikami i klientami niż z dziennikarzami i są mniej cenione przez interesariuszy w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej;

- W swojej codziennej pracy praktycy przyjmują jednocześnie różne role - trendem, na który warto zwrócić uwagę, jest rola doradcy, który pomaga kierownictwu najwyższego szczebla w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych;

- Specjaliści pracujący w świetnie działających działach komunikacji są bardziej zaangażowani w coaching lub doradzanie kierownictwu i współpracownikom na wszystkich szczeblach hierarchii;

- Istnieją znaczne różnice pomiędzy krajami, jak również firmami i organizacjami non-profit w całej Europie. Pełny raport jest dostępny za darmo na stronie www.communicationmonitor.eu .

BRUKSELA, 21 maja 2021 r. /PRNewswire/ -- Wyniki European Communication Monitor 2021 zostały dziś zaprezentowane podczas imprezy inauguracyjnej zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Dyrektorów Komunikacji (EACD). Tegoroczna edycja największego na świecie badania branży komunikacyjnej opiera się na wywiadach z 2644 specjalistami ds. komunikacji z 46 krajów europejskich, dostarczając cennych spostrzeżeń dla public relations, komunikacji korporacyjnej i public affairs.

Oprócz cyfrowej transformacji komunikacji jako głównego tematu, badanie analizuje wykorzystanie wideokonferencji w komunikacji z interesariuszami oraz zmieniające się role specjalistów ds. komunikacji w tworzeniu wartości dla ich organizacji lub klientów. Zbadano wynagrodzenia, kluczowe kwestie strategiczne, jak również cechy charakterystyczne doskonałych działów komunikacji, a bardziej szczegółowe analizy przygotowano dla 22 krajów. Rygorystyczna selekcja uczestników, unikalne ramy badawcze oparte na uznanych teoriach oraz analizy statystyczne spełniające standardy akademickie to kluczowe cechy badania, które po raz kolejny zostało przeprowadzone przy udziale renomowanych profesorów w dziedzinie komunikacji z uczelni wyższych w całej Europie.

Profesor Ansgar Zerfass, główny badacz badania i profesor katedry na Uniwersytecie w Lipsku, stwierdził: „Liderzy komunikacji patrzą w przyszłość na czas po pandemii. Nie będzie ani powrotu do starych, dobrze znanych rozwiązań, ani nowej normalności, która odzwierciedlałaby dzisiejsze praktyki. Zamiast tego, komunikacja będzie się zmieniać w związku z cyfryzacją na wszystkich szczeblach i pilną potrzebą pokazania jej wkładu w tworzenie wartości. Specjaliści od komunikacji powinni być świadomi kluczowych wyzwań i przyczyniać się do sukcesu organizacyjnego poprzez wcielanie się w nowe role”.

Kim Larsen, szef działu marketingu i komunikacji marki grupy w Danske Bank i prezes Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Komunikacji, dodał: „Zmiany są nieustanne, a specjaliści od komunikacji muszą być w stanie dostosować się do sytuacji, gdy świat zaczyna przechodzić od kryzysu do odnowy. Cyfrowa transformacja komunikacji pomaga sprostać tym wyzwaniom. Musimy wzmocnić naszą zdolność do integrowania oprogramowania z naszymi przepływami pracy i korzystać z narzędzi cyfrowych w naszych zespołach, a także w celu angażowania interesariuszy. Zmiany zawsze niosą ze sobą wiele możliwości. Tegoroczna edycja European Communication Monitor (ECM) pomaga zastanowić się nad niektórymi z nich.”

Technologie komunikacyjne a infrastruktura cyfrowa

Wyniki 15. edycji badania European Communication Monitor pokazują, że wprowadzanie oprogramowania i narzędzi cyfrowych jest koniecznością, a jednocześnie ogromnym wyzwaniem. Zdecydowana większość praktyków w całej Europie podkreśla znaczenie cyfryzacji komunikacji z interesariuszami (87,7%) oraz budowania infrastruktury cyfrowej wspierającej wewnętrzny obieg pacy (83,9%).

Obecny poziom dojrzałości cyfrowej jest jednak często rozczarowujący. Trzy czwarte działów i agencji ds. komunikacji ma spore doświadczenie w korzystaniu z zewnętrznych platform cyfrowych do komunikacji z interesariuszami oraz w oferowaniu członkom swoich zespołów platform służących do współpracy. Jednak tylko mniejszość jest uważana za dojrzałą, jeśli chodzi o dostarczanie narzędzi cyfrowych do wspierania działań specyficznych dla komunikacji, takich jak zarządzanie zasobami cyfrowymi. Ogólnie rzecz biorąc, dojrzałość cyfrowa różni się znacznie w zależności od rodzaju organizacji: spółki akcyjne są wyraźnie do przodu, a organizacje rządowe pozostają w tyle.

Wideokonferencje do komunikacji z interesariuszami

Pandemia zasadniczo zmusiła dużą liczbę specjalistów od komunikacji do korzystania w wielu przypadkach z wideokonferencji. Pozostaje jednak palące pytanie o jej zastosowanie w świecie „po Covid”. Co ciekawe, choć większość respondentów spodziewa się, że w ich organizacjach będzie wywierana znaczna presja na kontynuację korzystania z wideokonferencji (73,5%), mniej osób twierdzi, że ich organizacja rzeczywiście oferuje stałe wsparcie dla tego typu form komunikacji (62,0%). Sygnalizuje to interesujące przyszłe napięcia między koniecznością uwzględnienia dotychczasowych praktyk, preferencji i oczekiwań interesariuszy a wsparciem i wymaganiami na poziomie organizacyjnym.

Tegoroczne badanie sugeruje, że wideokonferencje pozostaną z nami na stałe. Trzech na czterech praktyków zamierza używać ich do komunikacji z interesariuszami, nawet po zakończeniu pandemii. Jednak porównanie krajów pokazuje uderzające i bardzo znaczące różnice w zakresie dalszego poparcia dla tej technologii na całym kontynencie, ze stosunkowo mniejszą aprobatą w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Przyszłe role specjalistów ds. komunikacji

Specjaliści ds. komunikacji mają bardzo zróżnicowane zadania, począwszy od tworzenia strategii komunikacyjnych i zarządzania zespołami lub działami, poprzez coaching pracowników w zakresie profesjonalnej komunikacji, aż po doradzanie menedżerom najwyższego szczebla w procesach decyzyjnych. Wyniki badań pokazują, że wszyscy respondenci w swojej codziennej pracy przyjmują jednocześnie różne role. W oparciu o system złożony z pięciu ról, największa część profesjonalistów (42,8%) pełni tradycyjnie rozumianą rolę specjalisty ds. komunikacji, następnie menedżera (31,1%), podczas gdy mniej respondentów spędza znaczną część swojego czasu pracy jako trener (27,7%), doradca (26,2%) lub ambasador (23,7%).

Ponad połowa badanych praktyków przewiduje, że rola trenera i doradcy zyska na znaczeniu w ciągu najbliższych trzech lat. Obie role są często realizowane jednocześnie. Specjaliści ds. komunikacji pełniący rolę doradcy najczęściej doradzają menedżerom wyższego szczebla lub szefom innych działów w zakresie strategicznych decyzji biznesowych. Doradcy ci mają często ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe i przeszli specjalistyczne szkolenia z zakresu koncepcji zarządzania i podejmowania decyzji strategicznych.

Uwagi redaktora

O badaniu European Communication Monitor 2021

Badanie European Communication Monitor jest corocznie organizowane przez stowarzyszenia European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) oraz European Association of Communication Directors (EACD), przy wsparciu partnera premium Cision Insights, partnera w zakresie komunikacji cyfrowej Fink & Fuchs oraz partnerów regionalnych #NORA w krajach skandynawskich i CECOMS we Włoszech. Seria Global Communication Monitor jest znana jako najbardziej kompleksowe badanie w tej dziedzinie na świecie, obejmujące ponad 80 krajów - europejskie badanie jest uzupełniane przez przeprowadzane dwa razy w roku badania w innych regionach, takich jak Azja-Pacyfik, Ameryka Łacińska i Północna.

www.communicationmonitor.eu

O organizatorach badania

Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Badań nad Public Relations (EUPRERA)

Misją EUPRERA jest zwiększanie i promowanie innowacyjności w zakresie wiedzy, badań, edukacji i praktyki komunikacji strategicznej. Dzięki członkostwu uczelni wyższych oraz innych stowarzyszeń i instytucji badawczych, EUPRERA jest światowym liderem w zakresie wysokiej rangi międzynarodowych projektów i sieci badawczych. Dzięki rozbudowanym kanałom komunikacyjnym i umowom partnerskim pozwala dotrzeć do ponad 200 tys. naukowców i praktyków.

www.euprera.org

Europejskie Stowarzyszenie Dyrektorów Komunikacji (EACD)

EACD ma na celu przyciągnięcie, zainspirowanie i zaangażowanie obecnych i przyszłych liderów w dziedzinie komunikacji w celu osiągnięcia doskonałości w tym zawodzie. Oferuje profesjonalistom w dziedzinie komunikacji platformę do nawiązywania kontaktów, pogłębiania wiedzy, dzielenia się najlepszymi praktykami, ustanawiania i promowania odpowiednich standardów. EACD to prężnie działająca społeczność z regionalnymi debatami i grupami roboczymi w całej Europie. Stowarzyszenie liczy obecnie około 2 tys. członków.

www.eacd-online.eu

Grafiki i infografiki do wykorzystania w publikacji

Bezpłatne do celów publikacji pod warunkiem użycia jednego z następujących odnośników: „Źródło: European Communication Monitor 2021” lub „Źródło: www.communicationmonitor.eu”.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1515374/EACD_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1515376/euprera_Logo.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1515377/EUPRERA_and_EACD_1_Infographic.jpg   

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1515378/EUPRERA_and_EACD_2_Infographic.jpg  

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1515379/EUPRERA_and_EACD_3_Infographic.jpg   

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1515380/EUPRERA_and_EACD_4_Infographic.jpg  

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1515381/EUPRERA_and_EACD_5_Infographic.jpg  

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1515382/EUPRERA_and_EACD_6_Infographic.jpg

Źródło: : European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA); European Association of Communication Directors (EACD)

KONTAKT:

Prof. dr Ansgar Zerfass

Uniwersytet w Lipsku, Niemcy

Główny badacz

e-mail: zerfass@uni-leipzig.de

tel. +49 178 413 911 2

-

Angela Howarth

Członek Zarządu, EACD, Londyn, Wielka Brytania

e-mail: angela@angelahowarth.com

tel. +44 797 631 206 0

Źródło informacji: PR Newswire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.05.2021, 08:58
Źródło informacji PR Newswire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.