Newsletter

GK IMMOBILE SA (8/2024) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Emitenta

05.06.2024, 12:00aktualizacja: 05.06.2024, 12:01

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 8/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 05 czerwca 2024 r. Zarząd Spółki otrzymał oświadczenie Pana Andrzeja Paczuskiego o braku zamiaru kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki na jej nową kadencję i rezygnacji z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pan Andrzej Paczuski nie wskazał przyczyn swojej rezygnacji.

W związku z 12. punktem porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 r. akcjonariusz Spółki Pan Rafał Jerzy zgłosił w dniu wczorajszym kandydaturę Pana Stanisława Krukara do Rady Nadzorczej Spółki, który wyraził zgodę na kandydowanie. Informacja o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Pan Rafał Jerzy zgłosił w dniu wczorajszym kandydatury na kolejną kadencję dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki - Pani Beaty Jerzy oraz Panów Mirosława Babiaczyka, Jerzego Nadarzewskiego i Rafała Płókarza, którzy wyrazili wolę kandydowania.

Informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym w/w kandydatów umieszczone są na stronie internetowej Spółki w zakładce poświęconej Radzie Nadzorczej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.06.2024, 12:00
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ