Newsletter

Biznes i finanse

GOBARTO SA (2/2022) GOBARTO S.A. - połączenie Emitenta ze spółką zależną od niego

18.01.2022, 12:29aktualizacja: 18.01.2022, 12:30

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 2/2022

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1 z dnia 2014.06.12), Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o podjęciu decyzji o rozpoczęciu postępowania prowadzącego do połączenia Emitenta z wchodzącą w skład grupy kapitałowej Emitenta, zależną od niego, spółką Bekpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu ("Bekpol"). Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, czyli spółki Bekpol, na spółkę przejmującą, czyli Emitenta, bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta, do którego należą wszystkie udziały w spółce Bekpol, oraz bez wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej, a także bez zmiany statutu spółki przejmującej w związku z połączeniem.

O kolejnych czynnościach w procesie połączenia Emitent będzie informował zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz przepisami o przekazywaniu do publicznej wiadomości informacji bieżących i okresowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.01.2022, 12:29
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ