Newsletter

Biznes i finanse

GOBARTO SA (3/2022) GOBARTO S.A. - pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną Bekpol spółka z o.o.

21.01.2022, 15:09aktualizacja: 21.01.2022, 15:10

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 3/2022

Zarząd Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka"), działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "Ksh"), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie połączenia Emitenta ze spółką zależną od niego, niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki jako Spółki Przejmującej ze spółką zależną Bekpol spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu jako Spółką Przejmowaną.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 Ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca dysponuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej) oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca nie obejmie w związku z połączeniem akcji własnych).

W wyniku połączenia Spółka, zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 Ksh, wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie połączenia uzgodnionym między łączącymi się spółkami w dniu 20 stycznia 2022 roku i udostępnionym na stronie internetowej Spółki www.gobarto.pl.

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Ksh w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wspólnej 70, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00, jak również na stronie internetowej Spółki www.gobarto.pl, począwszy od dnia niniejszego zawiadomienia tj. od 21 stycznia 2022 roku, przez okres co najmniej miesiąca przed planowanym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przedmiotem którego będzie między innymi podjęcie uchwały w sprawie połączenia. O wyznaczeniu terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.01.2022, 15:09
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ