Newsletter

Gotowi na Dyrektywę MCP - wyzwania sektora ciepłowniczego

05.11.2020, 06:00aktualizacja: 05.11.2020, 08:23

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

innogy Polska
innogy Polska
W 2025 roku w życie wejdą nowe regulacje unijne, które będą wymagały zmian w sektorach ciepłowniczym i ogrzewniczym. Nowe przepisy będą dotyczyły wielu obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale, czy osiedlowe ciepłownie. Wiąże się to z koniecznymi modernizacjami kotłowni i systemów ciepłowniczych.

Krajowy sektor ciepłowniczy emituje rocznie ponad 68 mln ton CO2 do atmosfery, co stanowi 22 proc. krajowej emisji [1]. Tak duża emisja spowodowana jest tym, że aż 80 proc. systemów ciepłowniczych jest nieefektywnych [2].

Głównymi jej źródłami są elektrociepłownie i ciepłownie. Systemy te, a w szczególności przestarzałe kotłownie, wymagają pilnych modernizacji. Tylko w ten sposób możemy sprostać regulacjom unijnym, takim, jak dyrektywa MCP.

Dyrektywa MCP określa normy emisji szkodliwych gazów dla tzw. średnich obiektów spalania (MCP - Medium Combustion Plants). Chodzi dokładnie o źródła energetycznego spalania o mocy między 1 MW a 50 MW. Dyrektywa w 2017 roku zasadniczo zaostrzyła normy emisji trzech rodzajów zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (pyłów).

Nowe standardy, w przypadku już istniejących MCP o mocy większej niż 5 MW, będą obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Istniejące MCP o mocy do 5 MW mają czas na dostosowanie się do wymogów do 1 stycznia 2030 roku.

Przepisy wprowadzają również obowiązek objęcia obiektów pozwoleniami lub rejestracją. Wymagają również stałego monitorowania wielkości emisji i eksploatacji urządzeń redukujących emisję. Kosztowne działania modernizacyjne, które pozwolą dostosować istniejące już instalacje do nowych standardów staną się koniecznością.

19 listopada odbędzie się webinar „Gotowi na Dyrektywę MCP  - Modernizacja źródła ciepła (kotłowni) do stanu spełniającego założenia efektywnego systemu ciepłowniczego”, podczas którego poruszone zostaną najważniejsze wątki Dyrektywy MCP: zmiany regulacyjne, obowiązek objęcia obiektów pozwoleniami lub rejestracją, dopuszczalne wielkości emisji oraz wymagania dotyczące monitorowania. Eksperci omówią dostępne technologie i doradzą, jakie są sposoby finansowania inwestycji modernizacyjnych. Zarejestrować można się tutaj.

[1] Źródło: Ministerstwo Klimatu 2020, Polski Instytut Ekonomiczny 2019, Urząd Regulacji Energetyki 2019

[2] jw.

Źródło informacji: innogy Polska

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 05.11.2020, 06:00
Źródło informacji innogy Polska
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ