Newsletter

INTER CARS SA (33/2022) Zawarcie aneksu do 7konsorcjalnej umowy kredytu

25.11.2022, 12:21aktualizacja: 25.11.2022, 12:23

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 33/2022

Zarząd Inter Cars S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25 listopada 2022 r. został zawarty aneks ("Aneks") do umowy kredytów terminowych i odnawialnych z dnia 14 listopada 2016 r., o której zawarciu Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 30/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. i o zmianach w odniesieniu do której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 30/2017 z dnia 1 września 2017 r., w raporcie bieżącym nr 25/2018 z dnia 29 października 2018 r., w raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 30 października 2019 r., w raporcie bieżącym nr 22/2020 z dnia 4 listopada 2020 r., w raporcie bieżącym 21/2021 z dnia 5 listopada 2021 r., w raporcie bieżącym nr 15/2022 z dnia 27 maja 2022 r. oraz w raporcie bieżącym nr 30/2022 z dnia 7 listopada 2022 r. ("Umowa Kredytu").

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, kredytodawcy wyrazili zgodę na:

(1) wydłużenie do dnia 30 listopada 2025 r. ostatecznego terminu spłaty kredytu terminowego udzielonego na podstawie Umowy Kredytu oraz zwiększenie maksymalnej łącznej wysokości kredytów terminowych do kwoty 838.814.000,00 zł (osiemset trzydzieści osiem milionów osiemset czternaście tysięcy złotych);

(2) wydłużenie do dnia 30 listopada 2023 r. ostatecznego terminu spłaty kredytów odnawialnych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu oraz zwiększenie maksymalnej łącznej wysokości kredytów odnawialnych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu do kwoty 1.305.373.500,00 zł (miliard trzysta pięć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).

Wydłużenie ostatecznego terminu spłaty kredytu terminowego oraz kredytów odnawialnych, a także zwiększenie maksymalnej łącznej wysokości kredytu terminowego oraz kredytów odnawialnych zgodnie z akapitem poprzedzającym nastąpi po spełnieniu przez Inter Cars S.A. oraz będące stronami Umowy Kredytu spółki zależne Inter Cars S.A. warunków zawieszających przewidzianych Aneksem. Warunek zawieszający stanowi, m.in., dostarczenie określonych w Aneksie dokumentów (w tym kopii dokumentów założycielskich, uchwał korporacyjnych, zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz innych daninach publicznych).

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.11.2022, 12:21
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.