Newsletter

Japończycy gospodarzami konferencji wspierającej rozwój gospodarczy i odbudowę Ukrainy

01.03.2024, 16:12aktualizacja: 01.03.2024, 16:16

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Business Wire/Ministry of Foreign Affairs of Japan
Business Wire/Ministry of Foreign Affairs of Japan
Trzystu urzędników państwowych i przedstawicieli biznesu zebrało się, by okazać wsparcie Japonii dla odbudowy Ukrainy.

TOKIO--(BUSINESS WIRE)-- W dniu 19 lutego w Tokio przedstawiciele rządów Japonii i Ukrainy oraz organizacji biznesowych uczestniczyły w japońsko-koreańskiej konferencji na rzecz rozwoju gospodarczego i odbudowy Ukrainy.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20240229542414/pl/.

Delegacja rządu japońskiego z premierem Kishidą Fumio na czele zobowiązała się do długoterminowego wsparcia odbudowy Ukrainy na drodze partnerstwa publiczno-prywatnego. Delegacja ukraińska, na której czele stał premier Denys Szmyhal, podziękowała Japonii za pomoc i zaprosiła firmy z tego kraju do inwestycji w odbudowę Ukrainy. W skład każdej z delegacji wchodziło ponad 100 przedstawicieli rządu i korporacji. W wydarzeniu wzięło udział łącznie 300 osób i 130 firm. Rządy uzgodniły współpracę w siedmiu kluczowych obszarach: rozminowanie i usuwanie zniszczeń, pomoc humanitarna i przywracanie środków do życia, rozwój rolnictwa, biotechnologia, technologie cyfrowe i informacyjne, infrastruktura transportowa i energetyczna oraz działania na rzecz zwalczania korupcji i umacniania praworządności.

W swoim programowym przemówieniu premier Kishida nazwał wsparcie dla odbudowy Ukrainy po trwającej wojnie „inwestycją w przyszłość” i wezwał do udziału w niej międzynarodową społeczność. „Sektory publiczny i prywatny w Japonii będą współpracować w ramach ogólnokrajowej strategii, korzystając przy tym z doświadczeń płynących z powojennej odbudowy Japonii i usuwania skutków klęsk żywiołowych - podkreślił. - Jednak działania na rzecz odbudowy ekonomicznej to nie tylko inwestycja w przyszłość Ukrainy, lecz także w Japonię i cały świat”. Przedstawił perspektywy nowych inicjatyw wsparcia Ukrainy przez sektory publiczny i prywatny w Japonii. Ponadto Kishida zapowiedział, że Japonia złagodzi wymogi wizowe dla obywateli Ukrainy zaangażowanych we współpracę między dwoma krajami.

Premier Szmyhal podziękował Japonii za trwające wsparcie, a premierowi Kishidzie za jego wizytę na Ukrainie w 2023 roku. Stwierdził też: „Dzisiejsza konferencja stanowi kolejny krok w stronę rozwijania relacji między dwoma krajami”. Szmyhal wspomniał też o dotychczasowych doskonałych wynikach finansowych japońskich firm na Ukrainie i zachęcił firmy do dalszych inwestycji w nadchodzący „ukraiński cud gospodarczy”. Podkreślił znaczenie kluczowych sektorów, takich jak energetyka, rolnictwo i infrastruktura, które oferują doskonałe okazje do inwestycji i mają ogromny potencjał rozwojowy.

Obydwaj liderzy podkreślili swoje zaangażowanie na rzecz współpracy oraz rolę sektora prywatnego w odbudowie Ukrainy.

Owocem konferencji było ogłoszenie 56 dokumentów, w tym umów międzyrządowych. Rządy podpisały konwencję o unikaniu podwójnego opodatkowania, która będzie sprzyjać inwestycjom japońskich firm na Ukrainie. Ponadto doszło do podpisania umowy o dwustronnym kredytowaniu, wymiany not dotyczących dotowania napraw nadzwyczajnych oraz zobowiązania do współpracy w dziedzinach edukacji i technologii.

Inne dokumenty dotyczyły umów między agencjami rządowymi i poszczególnymi firmami oraz organizacjami biznesowymi. Japońskie przedsiębiorstwa podpisały z ukraińskimi firmami i agencjami rządowymi umowy w zakresie budowy obiektów energetycznych, odbudowy infrastruktury, rozminowywania i nie tylko.

Od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w 2022 roku Japonia nieprzerwanie dostarcza Ukrainie pomoc humanitarną i inne formy wsparcia. Poprzez zapowiedziane na konferencji partnerstwo publiczno-prywatne Japonia zamierza wykorzystać swoją zaawansowaną wiedzę technologiczną i doświadczenia płynące z odbudowy i usuwania skutków klęsk żywiołowych, by zwiększyć wsparcie dla Ukrainy.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240229542414/pl/.

Źródło: Ministry of Foreign Affairs of Japan

KONTAKT:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii

tel.+81-(0)3-3580-3311

Źródło informacji: Business Wire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.03.2024, 16:12
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ