Newsletter

KGHM POLSKA MIEDŹ SA (7/2024) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki

12.02.2024, 18:53aktualizacja: 12.02.2024, 18:54

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 7/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 lutego 2024 roku do Spółki wpłynęła informacja od akcjonariusza - Skarbu Państwa, dotycząca zamiaru zgłoszenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 13 lutego 2024 roku kandydatur następujących osób do Rady Nadzorczej Spółki:

• Zbigniew Bryja

• Aleksander Cieśliński

• Zbysław Dobrowolski

• Dominik Januszewski

• Tadeusz Kocowski

• Marian Noga

• Piotr Prugar

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu informacje dotyczące życiorysów zawodowych, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji kandydatów celem umożliwienia akcjonariuszom zapoznania się z nimi przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.02.2024, 18:53
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii