Newsletter

Biznes i finanse

KOMPUTRONIK SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2022) Wyrok WSA - uwzględnienie skargi Emitenta

05.08.2022, 18:07aktualizacja: 05.08.2022, 18:08

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 19/2022

W nawiązaniu do treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok finansowy 2021 opublikowanego w dniu 30 czerwca 2022 roku, w nocie objaśniającej numer 37.2 (Decyzje dotyczące CIT), w której Emitent informował, iż jest również stroną sporu toczonego z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi wzakresie m.in. CIT za lata 2013/2014 o wartości 1471 tys. zł plus odsetki ustawowe, Emitent informuje jak poniżej.

W dniu 5 sierpnia br Emitent powziął informację, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w sprawie o sygnaturze I SA/Po 1036/21 uchylił decyzję Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu z dnia 24 września 2021 r oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w sprawie Spółki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok obrotowy 01.04.2013 r. - 31.03.2014 r. Sąd podzieliłstanowisko Emitenta, iż miało miejsce niewłaściwe zastosowanie przez organ podatkowy mechanizmu recharakteryzacji w stosunku do rozliczeń wewnątrz grupy kapitałowej Emitenta. Wyrok nie jest prawomocny.

Jednocześnie Emitent przypomina, że trwają postępowania sądowo-administracyjne obejmujące kolejne okresy rozliczeniowe, o których wynikach Emitent będzie informował w kolejnych raportach.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.08.2022, 18:07
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ