Newsletter

Konferencja KOMTECH: innowacje w magazynowaniu energii i zasilaniu maszyn górniczych

19.10.2021, 16:48aktualizacja: 19.10.2021, 16:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Hybrydowe i grawitacyjne magazyny energii odnawialnej, magazynowanie energii w sprężonych gazach w nieczynnych kopalniach oraz innowacyjne technologie akumulatorów i systemów ładowania pojazdów górniczych - to niektóre z najciekawszych projektów zaprezentowanych podczas dorocznej konferencji naukowo-technicznej KOMTECH w Szczyrku (11-13 października 2021 r.).

Prowadzone w Instytucie KOMAG eksperymenty wykazały, że przykładowy prosument korzystający z energii słonecznej może zużywać od 23 proc. produkowanej energii w słoneczny dzień roboczy, do 97 proc. w pochmurny dzień wolny, kiedy w większym stopniu korzysta w gospodarstwie domowym z urządzeń elektrycznych. Oznacza to, że praktycznie przez cały czas działania paneli słonecznych uzyskuje się nadwyżki energii, ale jeżeli nie ma możliwości ich przechowania, to prosument w godzinach nocnych musi pobierać i kupować prąd z sieci energetycznej. Dla takich użytkowników naukowcy z KOMAG opracowali koncepcję hybrydowych magazynów energii, złożonych z trzech modułów: magazynu krótkoterminowego w postaci superkondensatorów, baterii litowych przechowujących energię średnioterminowo oraz magazynu długoterminowego, wykorzystującego technologie wodorowe.

„Takie rozwiązanie, przy odpowiedniej optymalizacji może zapewnić prosumentom całkowitą niezależność energetyczną, a także przyczynić się do stabilizacji krajowej sieci elektroenergetycznej” - powiedział Piotr Hylla z Instytutu Badawczego KOMAG.

Rezultaty prac badawczych nad magazynowaniem energii w sprężonych gazach z wykorzystaniem infrastruktury pokopalnianej zaprezentował Łukasz Bartela z Politechniki Śląskiej. „Postawiliśmy tezę, że część pokopalnianych wyrobisk podziemnych może być z powodzeniem zaadaptowana dla magazynowania gazów pełniących rolę nośników energii - w szczególności sprężonego powietrza oraz sprężonego dwutlenku węgla” - powiedział Łukasz Bartela. Według niego takie systemy magazynowania energii w szybach pokopalnianych mogą być w przyszłości konkurencyjne wobec innych wielkoskalowych technologii magazynowania energii.

„Mówimy tu o pojemnościach energetycznych nawet powyżej 100 MWh, przy zachowaniu mocy na poziomie 10 MW” - mówił naukowiec z Politechniki Śląskiej. Naukowcy z Politechniki Śląskiej od kilku już lat koncentrują się na możliwości wykorzystania nie całych wyrobisk, ale samych szybów kopalnianych, które „są wydrążone w filarze ochronnym i są z natury szczelne”.

Podczas konferencji KOMTECH zaprezentowano również innowacyjny akumulatorowy układ zasilający do samojezdnych wozów strzelniczych, który został już wdrożony w kopalniach rudy miedzi należących do KGHM. Opracowany przez naukowców z KOMAG system jest obecnie produkowany i instalowany w wozach górniczych przez zakłady KGHM ZANAM w Polkowicach. Nowe rozwiązanie zostało już wykorzystane w kopalniach Sieroszowice, Lubin i Rudna. Przeznaczone jest do zasilania urządzenia pompującego materiał wybuchowy w różnej wielkości przodkach. Nowy system pozwala uniknąć konieczności dojeżdżania wozami do stacji ładowania, ponieważ obecnie wystarczy podłączyć układ akumulatorowy, bazujący na ogniwach litowych, bezpośrednio do dowolnej rozdzielnicy kopalnianej sieci elektroenergetycznej o napięciu 500V.

„W efekcie wdrożenia nie tylko zapewniono większy komfort i bezpieczeństwo pracy operatorowi wozu i górnikom strzałowym, ale też uzyskano oszczędność czasu traconego dotychczas na rozwijanie i zwijanie przewodu zasilającego” - mówił podczas prezentacji systemu Przemysław Deja z KOMAGu.

Wskazywał, że pełne naładowanie akumulatorów pozwala na pracę wozu przez maksymalnie cztery zmiany robocze, co umożliwia uzbrojenie około 16 przodków.

Piotr Kowalski z HYDROTECHu zaprezentował innowacyjną maszynę mobilną dla podziemnych zakładów górniczych, która może być zasilana zarówno z sieci kopalnianej, jak i z baterii bazujących na ogniwach litowych o łącznej zgromadzonej energii 75 kWh. Projekt zrealizowano we współpracy z instytutem KOMAG. Opracowano prototyp spągoładowarki z innowacyjnym zasilaniem, która może być sterowana pilotem i pracować w warunkach zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego.

„Jest to pierwsza w skali światowej maszyna górnicza, w której do zasilania zastosowano wewnętrzny układ baterii ogniw litowych z zachowaniem możliwości zasilania z elektroenergetycznej sieci kopalnianej” - powiedział Piotr Kowalski. Co ważne, ładowanie akumulatorów może się odbywać również podczas pracy ładowarki. Testy wykazały, że czas pracy ładowarki na samym akumulatorze wynosi w zależności od rodzaju czynności 2-3 godziny, a czas pełnego naładowania podczas równoczesnej pracy to 180 minut.

Podczas konferencji KOMTECH w Szczyrku omawiano również m.in. koncepcję tworzenia grawitacyjnych magazynów energii na ternach pokopalnianych na Śląsku, min. przy wykorzystaniu technologii brytyjskiej firmy GRAVITRICITY. Kamil Talar z firmy NRG Project prezentował tryby pracy magazynów energii wspierające zieloną transformacje energetyczną w Polsce.

Przedstawiono również wyniki wielu szczegółowych badań, m.in. nad wpływem układów balansowania na zmiany napięcia oraz temperatury pracy ogniw litowych w akumulatorze kontrolowanym przez system BMS (Wojciech Kurpiel, KOMAG) oraz nad skutecznością metod detekcji zaniku napięcia w sieci zasilającej (LoM) dla urządzeń wytwórczych (Andrzej Niedworok, KOMAG).

Podczas konferencji KOMTECH oprócz 9 referatów związanych z zieloną energią przeprowadzono dwa panele dyskusyjne poświęcone energetycznej transformacji Śląska oraz przeprowadzono warsztaty z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedstawicieli samorządów.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.10.2021, 16:48
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii