Newsletter

Kongres Energetyczny DISE: „zielony” wodór jest nowym gazem ziemnym

30.09.2022, 11:39aktualizacja: 30.09.2022, 11:42

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Potrzeba długoterminowych regulacji prawnych, zapewnienia finansowania projektów, a także edukacji, by w pełni wykorzystać wodór w polskiej gospodarce - to główne wnioski z panelu dyskusyjnego poświęconemu temu gazowi, który odbył się podczas VIII Kongresu Energetycznego DISE pod hasłem „Bezpieczeństwo dostaw energii w dobie transformacji”.

Podczas panelu „Potencjał dla wodoru w gospodarce – wykorzystanie zielonego wodoru w transporcie, przemyśle oraz na rzecz dekarbonizacji gazownictwa” moderatorka dyskusji Agnieszka Spirydowicz, prezes zarządu Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej Zklaster, zauważyła, że wodór, energia z wodoru, „zielony” wodór – to hasła modne, pojawiające się w wielu dyskusjach toczonych podczas Kongresu Energetycznego. Jednak wraz z teorią prowadzone są praktyczne działania.

„Wodór to jeden z elementów dekarbonizacji energetyki. Niedawno Komisja Europejska zadecydowała o stworzeniu europejskiego banku wodoru, który w początkowym okresie działalności będzie zapewniał gwarancje finansowe, ale także edukował. Stanie się rozsadnikiem technologii” – przekonywał dr inż. Wojciech Myślecki z Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, przewodniczący Rady Nadzorczej Ekoenergetyka-Polska.

Prof. dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, dyrektor Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii, Politechnika Wrocławska, zwróciła uwagę, że do roku 2030 wodór odegra ważną rolę w transformacji energetycznej.

„Musimy założyć, że gazu będzie o wiele mniej. Dlatego w skali lokalnej powinno powstawać coraz więcej instalacji wykorzystujących technologie wodorowe. Do 2030 r. zrobimy duży postęp w korzystaniu z wodoru” – zapowiadała prof. dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek.

Eksperci zakładają współistnienie wielu technologii wodorowych.

„Na rynku jest miejsce do wykorzystania wielu różnorodnych rozwiązań. Trzeba budować ekosystem, w którym pojawią się różne technologie, które zapewnią organiczny wzrost wykorzystywania >>zielonego wodoru<<” - przekonywał dr hab. inż. Jakub Kupecki, dyrektor Instytutu Energetyki.

Wykorzystanie wodoru w przemyśle nie jest nowością. Przykładowo PKN Orlen ma z nim do czynienia od dziesiątek lat. Jednak chodzi tu o wodór „szary”, pochodzący z gazu ziemnego.

„Dziś mówimy o wodorze >>zielonym<<, powstającym w nisko i zeroemisyjnych instalacjach. Taki wodór jest nowym gazem ziemnym. Dlatego musimy mieć ambitną strategię rozwoju nowego sektora gospodarki, któremu potrzeba wsparcia na poziomie regulacyjnym” – przekonywała Dominika Niewierska, kierownik Działu Rozwoju Nowych Strumieni Biznesowych, PKN Orlen.

Ireneusz Krupa, członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji PSG, zauważył, że coraz szerzej otwiera się furtka dostępności tego paliwa, więc może pojawić się niedługo w lokalnych zastosowaniach.

„Niedługo powstaną lokalne sieci wodorowe, na wzór gazociągów nazywane wodorociągami. Chcielibyśmy stać się operatorem dystrybucyjnym, gdyż dostrzegamy w tym paliwie znaczny potencjał” – przekonywał Ireneusz Krupa.

Ponieważ jesteśmy na początku wykorzystywania „zielonego” wodoru w gospodarce, jednym z głównych zadań jest edukacja, m.in. służąca wyjaśnianiu, że są to technologie bezpieczne. Służą temu np. doliny wodorowe – czyli miejsca współpracy samorządu terytorialnego z nauką i biznesem na rzecz wodoryzacji gospodarki.

Według Radosława Żydoka, wiceprezesa Stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa, ich zadaniem jest budowanie bazy wiedzy, szkolenie, wspólna praca nad projektami i akceleracja mniejszych podmiotów. Zaangażowanie w technologie wodorowe wymaga współpracy wielu partnerów, a każdy z nich wymaga finansowania.

„Funkcjonowanie dolin wodorowych zależy od zdobycia finansowania, a ścieżki jego zdobywania nie są jeszcze wypracowane. Bez pieniędzy nie będzie możliwości finansowania badań, wdrożeń i inwestycji” – podsumował Radosław Żydok.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.09.2022, 11:39
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.