Newsletter

Biznes i finanse

Krytyczny stan finansów gmin uzdrowiskowych

24.11.2020, 09:00aktualizacja: 24.11.2020, 09:13

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

SGU RP/Augustowska Baza Kajakarzy fot.Bartosz Dworski
SGU RP/Augustowska Baza Kajakarzy fot.Bartosz Dworski
Zarząd SGU RP ponownie zwrócił się z apelem do rządu i parlamentu RP o wprowadzenie, w porozumieniu z samorządami, pilnych rozwiązań legislacyjnych, które pozwoliłyby na udzielenie pomocy finansowej gminom uzdrowiskowym.

Uzdrowiska to w zdecydowanej większości miejscowości, które funkcjonują wyłącznie w oparciu o lecznictwo uzdrowiskowe i szeroko rozumianą turystykę, na bazie których w systemie naczyń połączonych rozwijają się inne działalności. Jeżeli przestaje działać sanatorium czy hotel, to przestają także funkcjonować zależne od nich zakłady i usługi występujące w tym łańcuchu zależności. Na terenach uzdrowiskowych nie funkcjonuje żaden przemysł czy usługi jakie mogą być realizowane na terenie zwykłych gmin.

Finansowanie gmin uzdrowiskowych jest o wiele bardziej złożone i skomplikowane niż w przypadku innych jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencje i dotacje powinny pokrywać realne koszty zadań realizowanych przez samorządy. Samorządy od lat obserwują powiększającą się lukę finansową w budżetach JST. Dla ratowania zleconych zadań samorządy finansują je z dochodów własnych, kosztem inwestycji zapewniających rozwój gmin, czy też podnoszenie jakości życia społeczności lokalnych.

Zmiany wprowadzone w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku od osób prawnych oraz przesunięcie na samorządy części zadań realizowanych lub finansowanych do tej pory z budżetu centralnego państwa, mają ogromny wpływ na załamanie sytuacji finansowej tych samorządów. Wywołany przez pandemię COVID-19 krajowy i ogólnoświatowy kryzys gospodarczy spowodował w gminach uzdrowiskowych skumulowanie wszystkich negatywnych skutków jakie występują w gospodarce i samorządach.

Znaczny wpływ na finanse JST mają niewystarczające wpływy z subwencji, bo choć z roku na rok ulegają one nominalnemu zwiększeniu to w przypadku subwencji oświatowej zdecydowanie nie nadążają za kosztami, w tym wzrostem pensji nauczycieli i spełnieniem wzrastających wymogów. SGU RP dokonało analizy danych dotyczących wysokości kwot otrzymanych subwencji, nakładów bieżących na szkoły i przedszkola w ponad 40 gminach należących do stowarzyszenia. W roku 2017 różnica wynosiła -777363529 zł, w roku 2018 -887588357 zł, a w roku 2019 aż - 978016493 zł.

W roku 2020, w wyniku zmian ustawowych w podatku od osób fizycznych nastąpił duży spadek dochodów JST z udziałów w PIT. Straty wynikające z obniżenia PIT i ulg podatkowych nie zostały samorządom zrekompensowane.

Dodatkowo w związku z pandemią COVID-19 jednostki samorządu terytorialnego obserwują znaczne spadki w dochodach własnych (np. wpływach z tytułu opłaty uzdrowiskowej oraz dotacji uzdrowiskowej, podatkach od czynności cywilnoprawnych, transportu, itp.). Wpływy z opłaty uzdrowiskowej oraz dotacji uzdrowiskowej stanowią w przypadku większości gmin uzdrowiskowych bardzo znaczące części ich budżetów (17,7 % budżetu miasta Ciechocinek; 11,6 % budżetu miasta Kołobrzeg; 9,15 % budżetu Świeradowa-Zdroju). Globalnie te kwoty sięgają rocznych wpływów od kilkuset tysięcy zł do kilkudziesięciu milionów zł. Tymczasem dochody gmin uzdrowiskowych z tytułu opłaty uzdrowiskowej w miesiącach kwiecień-październik br. wynoszą zaledwie połowę dochodów gmin osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tak drastyczny spadek dochodów bardzo negatywnie odbija się na finansach gmin i standardzie realizowanych zadań.

Zwrócono także uwagę na bardzo złą sytuację przedsiębiorstw komunalnych dostarczających wodę i odbierających ścieki oraz komunalnych firm transportu publicznego. Zamknięcie działalności hoteli, pensjonatów, sanatoriów, szpitali uzdrowiskowych, gastronomii w oczywisty spowodował zmniejszone zapotrzebowanie na wykonywanie usług dostarczania wody i odbioru ścieków, a także wykluczenie z ruchu dużej części taboru transportu publicznego. Sytuacja ta przełożyła się na kondycję finansową spółek komunalnych, które poza uzyskiwaniem niższych wpływów tracą też swoją płynność finansową ze względu na problemy z regulowaniem zobowiązań za usługi komunalne od podmiotów które zaprzestały swojej działalności.

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych zaapelowało o:

1. Zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu braku wpłat opłaty uzdrowiskowej do wysokości planu budżetu na rok 2019,

2. Umożliwienie naliczania dotacji uzdrowiskowej w kwocie równej planowi dochodów z opłaty uzdrowiskowej na rok 2019,

3. Zrekompensowanie spadku dochodów z tytułu udziału w podatku PIT (ten spadek wynosi średnio 8% w skali roku) i CIT,

4. Zwolnienie za czas trwania pandemii COVID i zrefundowanie zapłaconych składek ZUS od jednostek organizacyjnych gmin, a także pracowników gmin,

5. Zrekompensowanie udzielonych ulg podatkowych oraz wprowadzonych zwolnień lub obniżek czynszów najmu od obiektów gastronomicznych, handlowych i usługowych typu zakłady fryzjerskie, kosmetyczne.

6. Wparcie firm komunalnych w gminach uzdrowiskowych

Źródło informacji: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 24.11.2020, 09:00
Źródło informacji Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ