Newsletter

Kryzys - szansa czy wyzwanie? Forum Biznesu - 7 Kluczy do Sukcesu pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Warszawa. Nagrodzone topowe marki i osobowości świata biznesu

23.06.2021, 13:17aktualizacja: 23.06.2021, 13:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. Robert Kozera - Gala Forum Biznesu - 7 Kluczy do Sukcesu (1)
Fot. Robert Kozera - Gala Forum Biznesu - 7 Kluczy do Sukcesu (1)
30 polskich przedsiębiorców otrzymało 11 czerwca, podczas gali kończącej Forum Biznesu 7 kluczy do Sukcesu, wyróżnienia w kategoriach: Top Polish Brands, Top Global Brands i Diamenty Biznesu. „Promujemy polską przedsiębiorczość, topowe marki i biznesmenów, którzy mają aspiracje międzynarodowe” – podkreślała dr Milena Gołda, redaktor naczelna CEOWORLD Magazine. Tegoroczną galę poprzedziło Forum Biznesu – 7 kluczy do sukcesu.

Top Polish Brands, Top Global Brands i Diamenty Biznesu to nagrody przyznawane przez CEOWORLD Magazine najbardziej wyróżniającym się firmom i osobowościom świata biznesu. Statuetki przyznano w trakcie uroczystej gali w hotelu Bristol, nad którą oraz nad Forum patronat honorowy objął Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, a którą poprowadził Zygmunt Chajzer i Milena Gołda.

„Gospodarkę tworzą przedsiębiorcy. Przedsiębiorca to ktoś, kto zmienia świat i pcha go do przodu. Dobry przedsiębiorca skupia się na tym, co może dać, a nie na tym, co może wziąć. Ważne dla niego są: wartość, którą wnosi do świata oraz to, jakie problemy może rozwiązać dzięki swojemu doświadczeniu” – powiedziała Milena Gołda otwierając galę.

Redaktor naczelna magazynu CEOWORLD podkreśliła, że nagrodzone firmy stały się topowymi polskimi markami, a w wielu przypadkach rozwijają swoją działalność globalnie. Wskazała również, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ważny filar gospodarki nie tylko polskiej, ale również europejskiej. Firmy tego rozmiaru to 99,8 procent wszystkich przedsiębiorstw w Polsce i wytwarzają prawie co drugą złotówkę w krajowym PKB (49,1 proc.).

Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego Miasta Stołecznego Warszawy podkreśliła szczególną rolę warszawskich przedsiębiorców w tworzeniu lokalnej wspólnoty podczas pandemii.

„Pandemia wyzwoliła również coś pozytywnego. Warszawscy przedsiębiorcy dzięki swoim firmom, dzięki ofercie produktów, usługom zapewniają to, co mieszkańcy nazywają przyjazną lokalnością. W ramach tej lokalności wyłoniła się wspólnota, a dzięki tworzonym wspólnie z przedsiębiorcami małym wspólnotom lokalnym pandemię było łatwiej przetrwać” – mówiła Karolina Zdrodowska.

Dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego dodała, że w 2030 roku Warszawa chce być miastem, w którym każda osoba prowadząca własną firmę będzie mieć łatwy dostęp do informacji o warunkach i zasadach zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także będzie mogła liczyć na wsparcie przyjaznych urzędników.

„Jako samorząd chcemy stworzyć warunki do sieciowania i wymiany dobrych praktyk, do pokazywania młodym przedsiębiorcom i osobom z pomysłem na biznes przykładów innowacyjnych firm” – powiedziała Karolina Zdrodowska.

Jego Magnificencja dr Konrad Janowski, rektor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie – patrona merytorycznego Forum Biznesu i laureata nagrody Top Polish Brands - przytoczył słowa Lwa Tołstoja: „Wiedza skłania do pokory wielkich, zadziwia przeciętnych, małych nadyma”.

„Uczymy, jak osiągnąć sukces przyszłe pokolenia ludzi wykształconych, którzy zarządzają i tworzą własną przedsiębiorczość. Dlatego nasz sukces postrzegamy również poprzez wkład, jaki absolwenci i studenci AEH wnoszą w rozwój biznesu w Polsce” – mówił Konrad Janowski.

AEH w tym roku obchodzi 20-lecie istnienia. Dwa lata temu przekształciła się z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Akademię. Dzięki zmianie marki uczelnia stała się rozpoznawalna nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Obecnie na AEH studiuje 8,5 tys. osób, w tym ok. 40 proc. studentów zagranicznych z 68 państw.

Okazją do wymiany doświadczeń biznesowych w trakcie gali był panel poświęcony studium przypadku zmian i transformacji firm w czasie pandemii, poprowadzony przez Milenę Gołdę wspólnie z Dariuszem Terendij.

„Najtrudniejsze było po prostu przetrwać. A jednak pandemia to był czas, który pozwolił mi zrealizować wszystkie marzenia restrukturyzacyjne w spółce. Warto wykorzystać każdy moment w życiu, żeby się rozwijać” – stwierdziła Kalina Ben Sira, właścicielka klinik La Perla.

Zdaniem Jacka Rutkowskiego, prezesa firmy Mat- Bud, w kryzysie powstają fortuny, ale są też bankruci. Dlatego silna i oparta na trzech filarach - uczciwości, wiedzy i pracowitości - klasa średnia jest gwarancją rozwoju.

„Jesteśmy firmą rodzinną i mamy wartości - najpierw życie, zdrowie, a dopiero później dobra materialne. Gdyby w mojej firmie były śmiertelne ofiary koronawirusa, to czułbym, że moje ręce są zbrukane. Dlatego dużą ilość środków przeznaczyliśmy na pomoc innym” – podkreślał Jacek Rutkowski.

Bogumiła Sroka, Diamond Manager w Forever Living Products International opowiadała o swojej pasji tworzenia globalnego systemu sprzedaży naturalnych produktów, która zaczęła się 27 lat temu.

„Nie wyobrażam sobie życia bez tej pracy. Okres pandemii to rozwój i wielki sukces, ponieważ mamy preparaty wzmacniające odporność. Dowodem na to, że firma się tak dynamicznie rozwija, jest to, że mamy drugie miejsce w rozwoju w Europie i piąte miejsce w świecie” - mówiła.

Część charytatywną gali poprowadził Zygmunt Chajzer. Licytowano na niej fanty na rehabilitację Leosia Freja po operacji, którą umożliwiła zbiórka pieniędzy podczas zeszłorocznej gali. Część uzyskanych środków zostanie przeznaczona na wsparcie dwóch młodych mistrzów pływackich: Krzysia i Zbysia Walerych.

Licytację otworzył obraz „Gemma” namalowany przez księcia Ulrika Poniatowskiego – gościa honorowego gali. Na licytacji można było kupić m.in. bon edukacyjny od Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej o wartości 10 tys. zł, obraz Mirosława Rossy, trening pływacki z mistrzem świata Pawłem Korzeniowskim, zestaw od Bogumiły Sroki o wartości ok. 2 tys. zł, voucher do kliniki La Perla, konsultację z Mileną Gołdą dot. budowy marki wraz z rabatem na Forum „Nowa Era Przywództwa”, konsultację stylistyczną u Diany Walkiewicz etc. Z licytacji uzyskano ponad 30 tys. zł, ale dzięki wpłatom internetowym kwota wciąż rośnie.

Wszyscy, którzy chcieliby włączyć się w pomoc dla chłopców, mogą wpłacać darowizny na konta:

Leoś Frej

Nr rachunku: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 (Alior Bank)

Tytułem: 27985 Frej Leon, darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

www.dzieciom.pl/27985

Krzysztof Walerych

Nr rachunku: 44 1160 2202 0000 0003 3473 2365 (Bank Millenium)

Nagrody w kategorii Diamenty Biznesu otrzymali: Jacek Rutkowski, prezes zarządu PW. Mat-Bud; Korporacja ViPoL; Bogumiła Sroka, Diamond Manager Global Leadership Team I Forever Living Products International; Monika Bęcka, mentorka i Coach Biznesu; Kalina Ben Sira, właścicielka Kliniki La Perla; Rafał Michalski, CEO Blachotrapez; Sławomir Jagieła; Dominika Flaczyk, prezes Grupy Profesja; Paulina Miechurska, Dostrojona Dusza; Dariusz Kosowski; Navitel Poland Sp. z o.o.; Kamila Żak, Motivation Academy; KINGWAY; Roksana Wójcik; Ev Beauty Academy Ewelina Komorniczak.

Nagrodami Top Polish Brands uhonorowano: Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie; Ilonę Piotrowską, prezes HR Europa Sp z o.o.; Holiday Hotel Park; Telewizję ATV Andrzej Tarkowski-Kiliszewski; PVGE PV Green Energy; Wydawnictwo DEWROJ; Tuk Tuk; MMA – VIP; Jubiler Agnieszka Celmer.

Nagrody Top Global Brands przypadły: Korporacji ViPoL ; PW. Mat-Bud Sp. z o.o. Sp.k. w Rozgartach; Klinice La Perla; CEO Blachotrapez; RBA MULTITRADE LTD; Tomasz Miksa & Grzegorz Gołębiowski, Beat Blast Record Music Company; DeVu Diana Walkiewicz.

„Zgromadzeni tu przedsiębiorcy reprezentują wspaniałe firmy, które są dumne z faktu przynależenia do topowych polskich marek” – mówił obecny na uroczystości książę Ulrik Poniatowski.

Gali towarzyszyła promocja publikacji pod redakcją Mileny Gołdy „Diamenty biznesu i ich klucze do sukcesu”. Galę uświetnił też pokaz kreacji Diany Walkiewicz oraz koncert genialnej skrzypaczki Kamili Malik.

Wieczorna gala w hotelu Bristol stanowiła uroczyste zwieńczenie Forum Biznesu – 7 Kluczy do Sukcesu w warszawskiej Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, którego tematem przewodnim było skuteczne przywództwo w czasach kryzysu.

Konferencja składała się z trzech merytorycznych paneli: „Rola lidera w czasie kryzysu”, który poprowadził Dariusz Terendij, Senior Partner z Career Partners Intenational z panelistami: Kaliną Ben Sira właścicielką Klinik La Perla, Aleksanderem Arabadźić, prezesem Akademii Kadr Europejskich oraz Robertem Kościelskim, właścicielem House of Glam; „Innowacje i rozwój biznesu w czasie turbulencji” moderowany przez Milenę Gołdę z panelistkami: Katarzyną Cierpka, Dominiką Flaczyk właścicielką Grupy Profesja oraz Pauliną Miechurską z Dostrojona Dusza oraz „Nowa era digitalizacji, zarządzanie marką” prowadzony przez Wiolettę Gołdę, absolwentkę ekonomii Uniwersytetu Purdue z panelistami: Kamilem Wiśniewskim właścicielem Content Media, Moniką Bęcką, mentorką i Coachem Biznesu oraz Olgą Wilińską z wydawnictwa Dewroj. W trakcie paneli praktycy biznesu opowiadali, jak przekształcili swoje firmy w czasie pandemii i z jakimi trudnościami musieli się mierzyć.

„Kryzys jest nie tylko wyzwaniem, jest szansą na oszlifowanie diamentów. W biznesie diamentami są liderzy, którzy mają odwagę stawić czoła trudnym kompromisom i dokonać rewolucyjnych przekształceń” – zaznaczyła Milena Gołda.

„Podstawa to zarządzać zmianą, a nie poddać się zmianie. Tymczasem po 9 miesiącach pandemii tylko 20 proc. firm wprowadziło szkolenia online, bo kadra szkoleniowa nie była przygotowana na brak interakcji” – zaznaczyła Monika Bęcka, mentorka i Coach Biznesu.

Kamil Wiśniewski, właściciel agencji medialnej Content Media doradzał, że skuteczna strategia cyfrowa firmy wymaga zweryfikowania grupy docelowej, analizy konkurencji lokalnej i zagranicznej, wprowadzenia powtarzalnych linii postów na platformach społecznościowych, stworzenia wyróżniającej się identyfikacji graficznej przedsiębiorstwa, a także wykorzystania walorów platformy Linkedin.

W opinii organizatorki forum i gali w gospodarce po pandemii trzeba działać szybko i sprawnie, wykorzystywać każdą możliwość wejścia na wyższy poziom, otaczać się sprawczymi liderami i uczyć się od najlepszych.

„Wierzymy, że odpowiednie proaktywne osoby z jednej strony tworzą otoczenie stające się katalizatorem rezultatów, a z drugiej strony są fundamentem stabilnego biznesu – podsumowała Milena Gołda, zapraszając na Forum Nowa Era Przywództwa, które odbędzie się 10 września. - To będzie forum dialogu dla liderów, prezesów - w celu znalezienia drogi do lepszego i bardziej skutecznego przywództwa. Zapraszamy do współpracy” - dodała.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.06.2021, 13:17
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ