Newsletter

Biznes i finanse

Labeyrie Fine Foods nawiązuje współpracę z Rimini Street z myślą o ewolucji cyfrowej przedsiębiorstwa

06.04.2022, 17:14aktualizacja: 06.04.2022, 17:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Rimini Street
Rimini Street
Usługi wsparcia Rimini pomogą działowi IT zwiększyć wydajność oraz umożliwią przeprowadzenie migracji aplikacji biznesowych do chmury.

LAS VEGAS – (BUSINESS WIRE) – spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), globalny dostawca oprogramowania i czołowy usługodawca zewnętrzny zapewniający usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że mieszcząca się we Francji firma Labeyrie Fine Foods będzie korzystać z usług wsparcia wielokrotnie nagradzanej spółki Rimini Street w zakresie oprogramowania Oracle JD Edwards i Oracle Database.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20220406005345/en/

Współpraca ta przyniosła Labeyrie Fine Foods znaczne korzyści operacyjne i zwiększyła jej efektywność kosztową, pozwalając na przesunięcie zasobów w celu przyspieszenia migracji jej kluczowych aplikacji biznesowych do chmury i sfinansowania kolejnego etapu ewolucji cyfrowej przedsiębiorstwa.

Firma Labeyrie Fine Foods powstała w 1946 r. i była pierwszym podmiotem detalicznym, który wprowadził na masowy rynek dóbr konsumpcyjnych takie produkty delikatesowe jak foie gras. Obecnie firma w swojej ofercie ma 5 tys. wysokiej jakości produktów, w tym bliny, pasty i oliwki, jak również wędzone ryby i owoce morza do sushi, które wytwarzane są w 17 zakładach na terenie całej Francji oraz w 48 fabrykach na terenie innych państw.

Labeyrie Fine Foods korzysta z oprogramowania Oracle JD Edwards na potrzeby księgowości i zarządzania zamówieniami. Z ekosystemem Oracle połączonych jest 80 modułów aplikacyjnych firmy, która każdej doby przetwarza ponad 5 mln pakietów zleceń. Utrzymanie tego krytycznego systemu stało się problematyczne po zakończeniu kompleksowego wsparcia przez producenta oprogramowania. Firma Labeyrie Fine Foods zaczęła zatem szukać rozwiązania, które pozwoliłoby uzyskać większą wartość dla organizacji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

„Oferta Rimini Street okazała się dokładnie tym, czego potrzebowaliśmy – powiedział Louis Goffaux, dyrektor ds. informatyki w Labeyrie Fine Foods. - Rimini zapewnia wydajną i sprawną obsługę po dwa razy niższej cenie niż firma, z której wsparcia korzystaliśmy dotychczas. Decyzja o skorzystaniu z usług Rimini Street doskonale wpisuje się w nasze założenia i ograniczenia finansowe związane z transformacją cyfrową”.

Większa dostępność i wartość

„Poza udzielaniem wsparcia dla systemu ERP specjaliści Rimini Street doradzają nam w zakresie potencjalnych zmian w sposobie korzystania z platformy – powiedział Louis Goffaux. - Miesięczne i kwartalne spotkania mają niezwykle dużą wartość – jest to dokładnie ten rodzaj bliskiego i wszechstronnego wsparcia, którego szukaliśmy”.

Louis Goffaux i jego zespół mogą teraz korzystać ze wsparcia dostosowanego do specyficznych potrzeb firmy, które zapewnia główny specjalista ds. wsparcia, jak również zespół inżynierów funkcyjnych i technicznych, a wszytko to na podstawie nagradzanej w branży umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA), która przewiduje 10-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich zdarzeń o priorytecie 1. Średnia ocen Rimini Street w kategorii zadowolenia klienta wynosi 4,9 na 5,0 – jej główne usługi wsparcia pozwalają bowiem klientom na optymalizację systemów, a co za tym idzie zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania.

Poszerzając międzynarodową ofertę rozwiązań w ramach planu przekroczenia granicy 1 mld USD rocznego obrotu do 2026 r., Rimini Street stwarza dla firm takich jak Labeyrie Fine Foods możliwości wytyczenia przemyślanej ścieżki rozwoju poprzez udzielanie im wsparcia w procesie optymalizacji, ewolucji i transformacji ich środowisk technologicznych i systemów, który towarzyszy szerszym zmianom, jakie zachodzą w ich przedsiębiorstwach.

„Firmy produkcyjne już teraz mają trudności związane z funkcjonowaniem w warunkach rosnącej globalnej konkurencji, wysokimi kosztami pracy, niewielkimi marżami, przepisami o ochronie środowiska, automatyzacją, dynamicznie zmieniającymi się preferencjami konsumentów i powstawaniem nowych cyfrowych modeli działalności gospodarczej – powiedziała Emmanuelle Hose, wiceprezes grupy i dyrektorka generalna Rimini Street w regionie EMA. - Już setki najbardziej znanych producentów na całym świecie nawiązały współpracę z Rimini Street, aby poprawić swoje rezultaty w obszarze IT i stworzyć większe możliwości rozwoju. Jesteśmy dumni, że Labeyrie Fine Foods postanowiła korzystać z usług Rimini Street, aby efektywniej zagospodarować swoje zasoby i skupić się na kluczowych priorytetach z myślą o budowaniu odporności rynkowej i przewag konkurencyjnych”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka wchodząca w skład indeksu Russell 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4,4 tys. organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilach społecznościowych: Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995) Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wpływ na naszą działalność bieżącej obsługi naszych zobowiązań wynikających z umowy kredytowej i innych zobowiązań umownych dotyczących aspektów finansowych i operacyjnych oraz powiązanego ryzyka dotyczącego stóp procentowych, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 w odniesieniu do naszej działalności, a także jej wpływu na gospodarkę, oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; naszej zdolności utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz naszej zdolności do wyeliminowania stwierdzonych słabych punktów naszego systemu kontroli wewnętrznej, w tym w odniesieniu do ujęcia księgowego naszych praw poboru akcji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q w środę 2 marca 2022 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission. Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, to nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek, ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220406005345/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Vikki Hansen

Rimini Street, Inc.

tel. +1 (708) 556-3185

e-mail: vhansen@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 06.04.2022, 17:14
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ